Pro úspěšný začátek pěstování plodin je nezbytné zakoupit osiva a semena požadovaných rostlin. Zakoupit si můžete osiva kukuřice, obilnin, cukrové řepy nebo třeba slunečnice. Kromě osiv je potřeba pořídit i hnojiva a chemické přípravky na výživu a ochranu.

Maloobchod nevyžadujúci si zvláštne povolenie Veľkoobchod nevyžadujúci si zvláštne povolenie Projektová činnosť v oblasti ovocných a okrasných sadov, verejnej zelene a vetrolamov Poradenská činnosť v oblasti výskumu, šlachtenia a semenárstva poľnohospodárskych plodín Veľkoobchod s jedmi a žieravinami v poľnohospodárstve s výnimkou jedov zvlášť ...

Zemné práce Zasielateľstvo Reklamné činnosti Prenájom technológií Prenájom strojov a zariadení Veľkoobchod/hutný materiál/ Sprostredkovateľská činnosť Veľkoobchod/potraviny,nápoje/ Veľkoobchod/s textilom a obuvou/ Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Predaj dvojstopových motorových vozidiel Veľkoobchod/spotrebný,priemyselný tovar/ Prenájom ...

Tepovanie Zásielkový predaj Výskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie práce Leasing spojený s financovaním Maloobchod mimo riadnej predajne Reklamná propagačná činnosť Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Výskum a vývoj v oblasti technických a prírodných ...

Spracovanie chmeĺu Sprostredkovanie obchodu Prenájom hnuteľného majetku Prieskum trhu a verejnej mienky v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nákup a predaj tovarov okrem ...

Prenájom nehnuteľností. Prenájom motorových vozidiel. Výroba drobných výrobkov z dreva. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rámci voľných živností /mimo drahých kovov/.

Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

Mäsiarstvo Skladovanie Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Maloobchod s poľnohospodárskymi produktami Veľkoobchod s poľnohospodárskymi produktami Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Podnikateľské poradenstvo v oblasti predmetu ...

Skladovanie Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Spracovanie a konzervovanie zemiakov, ovocia a zeleniny

Kovoobrábanie Výroba tovaru z plastov Prenájom motorových vozidiel Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení Prenájom nehnuteľností vr. bytového hospodárstva Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho ...

Zemné práce strojmi Práce žeriavom a nakladačmi Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Poskytovanie služieb poľnohospodárskymi strojmi a mechanizmami

Výroba hroznového vína Demolácia a zemné práce Ostatné služby v doprave Vykonávanie bytových stavieb Pozemné a inžinierské stavby Opravy poľnohospodárskych strojov Opravy elektrických strojov a prístrojov Vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Pohostinská činnosť - bufety, závodná kuchyňa Výroba a spracovanie mäsa a mäsových ...

Prenájom stavebných strojov a zariadení. Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení. Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Demolačné práce, výkopové práce a terénne úpravy Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Služby vykonávané poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami Výroba a opravy poľnohospodárskych ...

Pohostinská činnosť /závodná kuchyňa/ Výroba transportného betónu/betónová zmes/ Vedľajšia činnosť v doprave-vývoz fekálií Vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Spracovanie prírodného kameňa-výroba brizolitu Nákup a predaj poľnohospodárskych produktov a zvierat.

Kovoobrábanie Zámočníctvo Výroba iných výrobkov z dreva a kovu Veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Služby poskytované poľnohosp.a stavebnými mechanizmami. Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok

Zámočníctvo Sprostredkovanie obchodu Oprava motorových vozidiel Prenájom motorových vozidiel Maloobchod v rámci voľných živností Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Lakovanie karosérie (bez opravy karosérie) striekaním Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o ...

Rámovanie obrazov Stolárska výroba Realizácia výstav Montáž stolárskych výrobkov Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností

Komisionálny predaj Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností Spracovanie mäsa a výroba mäsových výrobkov, mäsiarstvo Podnikateľské poradenstvo v oblasti marketingu a prieskumu trhu Sprostredkovanie obchodu a ...

Pohostinská činnosť Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Výskum trhu Reklamné činnosti Zváračské práce Poskytovanie software Vedenie účtovníctva Verejné obstarávanie Podnikateľské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Činnosť účtovných poradcov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Montáž, oprava, údržba elektrických ...

Zváračské práce Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

Piliarske práce Zemné a búracie práce Prenájom stavebného kompresora

Ťažba a predaj dreva Sprostredkovanie obchodu Maloobchod mimo riadnej predajne

Klampiarstvo Pohostinská činnosť Sprostredkovanie obchodu Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach

Zasielateľstvo Deklarantské služby Závodné stravovanie Sprostredkovanie dopravy Sprostredkovanie obchodu Výskum a vývoj v odbore Zákazkové šitie odevov Poriadanie veltrhov a výstav Nákup a predaj nehnuteľností Výroba protichemických odevov Poskytovanie stravovacích služieb Predaj dvojstopových motorových vozidiel Výroba a rozvod pitnej ...

Sprostredkovanie obchodu Opravy poľnohospodárskych mechanizmov Maloobchod okrem koncesovaných živností Práce s poľnohospodárskymi mechanizmami Veľkoobchod okrem koncesovaných živností Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t