Pro úspěšný začátek pěstování plodin je nezbytné zakoupit osiva a semena požadovaných rostlin. Zakoupit si můžete osiva kukuřice, obilnin, cukrové řepy nebo třeba slunečnice. Kromě osiv je potřeba pořídit i hnojiva a chemické přípravky na výživu a ochranu.

Skladovanie; Výroba hotových krmív; Chov laboratórnych zvierat; Sprostredkovateľská činnosť; Výroba organických chemikálií; Poradenstvo v oblasti poľnohospodárskej výroby; Výroba iných chemických látok - dezinfekčný prostriedok pre dojacie zariadenia; Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických ...

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti; Reklamná činnosť; Prenájom motorových vozidiel; Prenájom strojov a zariadení; Sprostredkovateľská činnosť; Poskytovanie služieb mechanizmami; Spracovanie poľnohospodárskych ...

Opravy karosérií Maloobchod s použitým tovarom Opravy cestných motorových vozidiel Predaj súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

Kovoobrábanie; Zámočníctvo; Búracie práce; Oprava karosérií; Upratovacie práce; Výroba nástrojov; Maliarstvo, natieračstvo; Brúsenie a leštenie kovov; Oprava motorových vozidiel; Prieskum trhu a verejnej mienky; Sprostredkovateľská činnosť; Automatizované spracovanie dát; Poskytovanie služieb mechanizmami; Izolácie proti vlhkosti a ...

Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Opravy veľkokuchynských a malokuchynských zariadení a plynových kotlov do 500 kw (okrem elektriky) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) s tovarom v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) s ...

Spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny; Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti; Prenájom odstavných plôch a nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb; Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom ...

1/Spracovanie ovocia a zeleniny; 3/Poskytovanie služieb poľnohospodárskymi mechanizmami; 2/Nákup, predaj a sprostredkovanie predaja : - poľnohospodárskych výrobkov;

Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo v rozsahu voľnej živnosti

Čistenie, sušenie a skladovanie obilia Predaj vlastných výrobkov vo veľkoobchode Výroba a opracovanie kovov a výrobkov z kovov Výroba a predaj kŕmných zmesí, koncenstrátov a premixov Prevádzkovanie, montáž, servis, údržba a opravy závlahových zariadení Výroba , nákup a spracovanie poľnohospodárskych a potravinárskych ...

Skladovanie Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Čistenie kanalizačných systémov Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Podnikanie v oblasti nakladania s ...

Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Oprava telev. prijímačov, montáž a oprava telev. antén, nákup a predaj spotrebnej elektroniky

Sprostredkovateľská činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej ...

Mäsiarstvo Predaj jedov a žieravín v maloobchode Prenájom motorových vozidiel a poľnohospodárskej techniky Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, Činnosť organizačného a ekonomického poradcu v oblasti poľnohospodárstva alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej ...

Stolárstvo Malobchod so stavebným materiálom, nábytkom, bytovými doplnkami, sklom

Pohostinská činnosť; Opravy motorových vozidiel; Organizovanie výcviku koní; Upratovacie a čistiace práce; Opravy poľnohospodárskych strojov; Vyučovanie základov jazdy na koni; Vyučovanie rekreačnej jazdy na koni; Prenájom strojov, zariadení a prístrojov; Prenájom hnuteľných vecí s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje osobitné ...

Tvorba a údržba zelene Balenie potravinárskych výrobkov Poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva Skladovanie poľnohospodárskych produktov Spracovanie a balenie poľnohospodárskych produktov Výroba zemiakovej múky, krupice, vločiek, granúl Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, Služby v oblasti ...

Baliace činnosti Výroba a úprava hnojív Výroba plastov a výrobkov z plastov Výroba brikiet z dreveného a iného bioodpadu SPRACOVANIE A ÚPRAVA OSÍV,SADÍV A POĹNÝCH PLODÍN KONZULTAČNÁ,PORADENSKÁ A SPROSTREDKOVATEĹSKÁ ČINNOSŤ V PREDMETE ČINNOSTI BALENIE OSÍV,SADÍV,POĹNÝCH PLODÍN,POĹNOHOSPODÁRSKYCH PRODUKTOV, PRIEMYSELNÝCH,SPOTREBNÝCH A ...

Murárske práce Balenie a predaj potravín Výroba a spracovanie osív Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Výroba propagačných materiálov Výroba plastov a výrobkov z plastov Prevádzkovanie športových zariadení Sprostredkovateľská činnosť s pesticídmi Výroba cementového tovaru a umelého kameňa Výroba a predaj ovocných a ...

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti; Podnikatelské poradenstvo /s výnimkou činností ekonomických, účtovných a organizačných poradcov/; Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom; Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Výskum trhu Spracovanie biomasy Fotografické služby Poradenská činnosť Výroba kŕmnych zmesí Vydavateľská činnosť Prenájom priemyselného tovaru Reklamná a propagačná činnosť Spracovanie poľnohospodárskych a lesných produktov Sprostredkovanie kúpy , predaja a prenájmu nehnuteľností Poskytovanie služieb poľnohospodárskymi strojmi a ich ...

Oprava automobilov Prevádzkovanie autoumyvárne Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nákup a predaj autosúčiastok a ojazdených motorových vozidiel Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v ...

Opravy poľnohospodárskych strojov Vykonávanie služieb mechanizmami a poľnohospodárskymi strojmi