Pěstování technických plodin v ČR zahrnuje vývoj, pěstování a následný velkoobchodní prodej řepky olejné, slunečnice roční, máku setého, kmínu kořenného, technického konopí, lne přadného a olejného nebo také rychle rostoucích dřevin či léčivých rostlin.

Pěstování: - sója - mák - kukuřice. Chov skotu, produkce mléka.

Zemědělská výroba: -rostlinná a živočišná. Pěstování: -pšenice, ječmen, tritikále, oves, hrách, řepka, slunečnice, mák, len přadný, cukrovka, kukuřice na zrno a siláž, jeteloviny, kmín. Chov: -skot -šlechtitelský a užitkový chov prasat. Mechanizační prostředky: -sklízecí mlátičky -traktory -samosběrací vozy -žací ...

Zemědělství, rostlinná výroba: Pěstování, prodej: -pšenice potravinářská -ječmen sladovnický -řepka olejná -cukrovka -mák -chmel.

Zemědělská výroba: -rostlinná. -pěstování cibule. -obilniny, olejniny, cukrová řepa.

Výroba, služby: - rostlinná výroba - mechanizace a služby - živočišná výroba: -chov prasat, skotu, drůbeže - nezemědělská výroba: -výroba skleníků -hydravlických hadic -technologií do stájí -lisů a speciálních brusek - finalizace výroby - nákladní doprava

Zemědělská výroba: -rostlinná Zemědělské služby.

Statek, zemědělská výroba: -rostlinná výroba.

Distribuce: - sadbové a konzumní brambory - sadbové, rané, pozdní, průmyslové, loupané - obilí - potravinářské i krmné - luštěniny - hrachy zelené, žluté, krmné, hrachové odpady - technické plodiny - mák, kmín, hořčice, řepka - doplňky pro skot - rašlové pytle 3, 5, 10, 15, 25 kg

- rostlinná výroba Zastoupení plodin je cca následující: Pšenice ozimá - 310 ha Ječmen ozimý - 75 ha Ječmen jarní - 400 ha Řepka ozimá - 160 ha Kmín kořenný - 40 ha Hrách setý - 30 ha Krmné plodiny - kukuřice, jetel cca - 800 ha - živočišná výroba služby : - sklizeň řepky a obilovin sklízecími mlátičkami John Deere - sklizeň ...

Zemědělské družstvo. Rostlinná výroba: -semeno len* řepka hrách krmný obilí brambory. Živočišná výroba: -dobytek hovězí -prasata. Bioplynová stanice -výroba a prodej elektrické energie Oprava: -stroje zemědělské Autodoprava: -valník -speciál na dobytek -jeřáb ADO* 70** -čelní nakladač UNK 320*, ...

Výroba, prodej: - zemědělské produkty

Zemědělské družstvo. Rostlinná výroba. Výroba, prodej: -brambory -konzumní hrách -pšenice potravinářská -ječmen sladovnický. Práce: -zámečnické -svářečské -opravárenské. Opravy, servis: -nákladní auta.

Zemědělská výroba, pěstování, chov, prodej: -obiloviny, cukrovka, olejniny, lustěniny -vinná réva, hrozny, víno -výkrm prasat -sušení kukuřice. Sklad, výkup: -obiloviny (tel.: 515333404). Autodoprava: -nákladní doprava (tel.: 515333184).

Rostlinná a živočišná výroba: - chov skotu - pěstování obilovin a řepky

Zemědělská rodina: -krmné plodiny -jetel, kukuřice -obiloviny -řepka -mák -hořčice -chov mléčného skotu - červenostrakatý.

Prodej: - zemědělské produkty. Živočišná výroba, chov: - mléčný skot - prasata. Rostlinná výroba: - cukrovka - ozimá pšenice - jarní ječmen - krmné obilí - mák - ozimá řepka. Služby zemědělskou technikou: - kombajny - řezačka - sklizeň cukrovky - traktor - polní práce. Zámečnické práce včetně povrchové úpravy - ...

Výroba: -zemědělská. Pěstování zemědělských plodin.

Výroba, prodej: - krmné směsi - kukuřice - řepka - konzervanty. Podniková prodejna: - tel. 481 389 274.

Živočišná výroba, prodej: -jatečná zvířata, selata. Rostlinná výroba, prodej: -potravinářské obilí, sladovnický ječmen, řepka olejná. Velkoobchod: -zelenina. Služby v rostlinné výrobě: -ochrana plodin -chemické ošetřování plodin-postřiky. Práce těžké mechanizace: -autojeřáb, UNC*, KOMATSU. Služby: -zámečnictví ...

Výroba: -zemědělská hnojiva -listová hnojiva. Prodej: -zemědělské komodity -obchod s komoditami -posklizňová úprava (mák, řepka, soja).