Pěstování technických plodin v ČR zahrnuje vývoj, pěstování a následný velkoobchodní prodej řepky olejné, slunečnice roční, máku setého, kmínu kořenného, technického konopí, lne přadného a olejného nebo také rychle rostoucích dřevin či léčivých rostlin.

Výroba: -zemědělská hnojiva -listová hnojiva. Prodej: -zemědělské komodity -obchod s komoditami -posklizňová úprava (mák, řepka, soja).

Skladování a úprava zemědělských produktů.

Služby: -zemědělské práce -sklizeň obilovin, řepky, slunečnice -rostlinná výroba -obiloviny -řepka -výkrm prasat.

Nákup a prodej zemědělských komodit: -mák -kmín -hořčice -řepka -hrách -krmné směsi.

Zemědělská výroba: - rostlinná - živočišná.

Výroba a zpracování zemědělských produktů.

Zemědělská výroba. Pěstování cukrovky.

Zemědělská výroba: - obiloviny - řepka - cukrovka.

Zemědělská výroba: -rostlinná -živočišná, chov: -skotu, hovězí dobytek. Prodej: -obiloviny -technické plodiny.

Pěstování: - obilí - kukuřice - řepka olejka - mák. Chov: - skot.

Zemědělství, zemědelské družstvo. Pěstování, prodej: -rostlinná výroba: -pšenice -vinná réva, vinohradnictví -ovocnářství, ovoce.

Zemědělská výroba: -rostlinná výroba -pícniny, kukuřice -živočišná výroba -skot, prasata.

Zemědělská výroba. Živočišná výroba: -chov* drůbeže (kuřecí brojleři) -chov* prasat (produkce vlastních prasniček) -chov* skotu. Rostlinná výroba: -zemědělské produkty, plodiny -obiloviny, krmné odrůdy -řepka (zpracévání ve vlastní lisovně olejů) -kukuřice -sója (40% podíl celorepublikové výměry). Míchárna: -krmné ...

Zemědělská výroba. Živočišná výroba: - odchov selat pro vlastní výkrm, - výkrm prasat s možností výkrmu váhově nadstandardních (na objednávku), - chov ovcí plemene 100% Rommey March-Kent. Rostlinná výroba: - pšenice potravinářská, - ječmen sladovnický, - krmné obilí, - kukuřice zrno, - řepka olejná, - slunečnice, - ...

Zemědělská výroba: - rostlinná - tel. 515 277 135 - živočišná - tel. 515 277 127.

Zemědělská výroba. Dceřiná společnost firmy Statek Miroslav, a.s.

Zemědělské družstvo. Sklad, dílny.

Zemědělská prvovýroba: -mléko -vepřové maso -komodity rostlinné výroby (pšenice, žito, oves, ječmen, řepka, sil. kukuřice) Textilní výroba: -kuchyňské zástěry -kuchyňské chňapky -látkové pracovní rukavice -polštáře a povlaky -cestovní polštáře pod hlavu