Pěstování technických plodin v ČR zahrnuje vývoj, pěstování a následný velkoobchodní prodej řepky olejné, slunečnice roční, máku setého, kmínu kořenného, technického konopí, lne přadného a olejného nebo také rychle rostoucích dřevin či léčivých rostlin.

Nákladní doprava Rostlinná výroba Živočišná výroba

Rostlinná výroba Živočišná výroba

Prodej - jablka - jahody Prodej - sadba jahody Pěstování - jablka, jahody, brambory

Servis - nákladní automobily LIAZ, TATRA, AVIA Bezpečnost práce Provoz - bioplynová stanice (výroba tepla a elektřiny) Prodej - topné pelety Kovovýroba Rostlinná výrobaovocné sady Živočišná výroba

Rostlinná výroba Živočišná výroba

Rostlinná výroba - zpracování produktů Živočišná výroba - zpracování produktů

Úprava - parky - zahrady Pěstování - rostliny - houby Kování koní

Reklamní činnost Rostlinná výroba Živočišná výroba

Ustájení konívýcvik koní - přeprava koní vnitrostátní a mezinárodní Prodej - výpočetní technika Služby v oblasti výpočetní technikyprodej výpočetní techniky, elektroniky a příslušenství Zemědělská výroba Služby prováděné traktorem (doprava, pluhování, seč a zpracování sena)

Truhlářské práce Rostlinná výroba Živočišná výrobavýkrm a prodej - prasata

Rostlinná výroba Živočišná výroba

Rostlinná výroba Živočišná výroba

Rostlinná výroba Živočišná výroba

Rostlinná výrobapěstování - obiloviny - řepky Živočišná výrobachov skotu a prasat

Prodej - oleje převodové, hydraulické, průmyslové, ložiskové - maziva chladící a plastická Dřevorubecké práce Lesnictví Rostlinná výrobapěstování - oves - pšenice - ječmen - brambory Ustájení koní

Zemědělská výroba: -rostlinná -živočišná. Další služby: -zámečnictví -opravy zemdědělských strojů.

Výroba - produkty rostlinné výroby Výroba - produkty živočišné výroby

Terenní úpravy parků, sadů a zahrad Rostlinná výroba Živočišná výroba