Pěstování technických plodin v ČR zahrnuje vývoj, pěstování a následný velkoobchodní prodej řepky olejné, slunečnice roční, máku setého, kmínu kořenného, technického konopí, lne přadného a olejného nebo také rychle rostoucích dřevin či léčivých rostlin.

Agriteam. Zemědělství: - rostlinná výroba. - živočišná výroba: - chov krav, krávy. - produkce mléka. Služby: - lisování píce do vaků. - kombajnová sklizeň. - lisování kulatých balíků (seno, sláma).

Zemědělství. Rostlinná prvovýroba.

Služby: - rostlinná a živočišná výroba - chov skotu - výroba syrového kravského mléka - prodej, servis zemědělských strojů - výroba ohradníková lanka

Výroba: -rostlinná: -obilí, řepka, hořčice, hrách. -živočišná: -výkrm prasat. -chov skotu.

Zemědělské družstvo. Rostlinná výroba - brambory, řepka, obiloviny.

Biofarma - ekologicky hospodařící v podhůří Českého středohoří

Činnost: - živočišná výroba

Zemědělství, zemědělská činnost. Zemědělská prvovýroba rostlinná. Pěstování, obchod, prodej, distribuce: -obiloviny pšenice, ječmen, žito -slunečnice -kukuřice -řepka olejná -ječmen sladovnický -ovoce - meruňky. Myslivost: -poplatkový odlov zvěře srnčí, dančí. Lesnictví: -těžba dřeva, dřevo, akát.

Export tradičních českých zemědělských komodit. V našem produktovém portfoliu můžete najít: -Mák modrý -Mák bílý -sezamová semínka -proso -jáhly -pohanku -řepku -kmín -hořčičná semínka -hrách a mnoho dalších.

Živočišná a rostlinná výroba. Chov a pěstování: - skot (pro mléko i maso) - prasata - obiloviny - pícniny - mák. Služby: - prodej a servis nakladačů Faresin Handler.

Velkoobchod se zemědělskými komoditami a krmivy: - mák modrý i bílý - hořčice bílá, hnědá i černá - český kmín celý - lněné semeno hnědé i žluté - pohanka obecná i loupaná - hrách žlutý i zelený - peluška jarní - proso žluté, červené i jáhly - a další

Zemědělská výroba, činnost, zemědělské práce. Rostlinná a živočišná výroba se zaměřením na chov drůbeže. Pěstování cukrovka a kukuřice. Výroba a prodej: -vejce, vajíčko, vajíčka, vajíček -olejniny -drůbež.

Prodej, velkoobchod: - obiloviny - olejniny - technické suroviny - extrudovaná sója - expelery - olej - krmiva. Výroba krmných směsí, rostlinných olejů.

Pobočka - nákupní sklad. Prodej, velkoobchod: - obiloviny - olejniny - technické suroviny - extrudovaná sója - expelery - olej - krmiva. Výroba krmných směsí, rostlinných olejů.

Silo. Velkoobchod, maloobchod, prodej, nákup, skladování: - obiloviny - olejniny - ostatní zemědělské plodiny - krmiva. Výroba: - krmné suroviny, směsi (krmiva) - extrudací a lisováním. Činnost závodové dopravy a dopravy podle objednávky, včetně kamiónové přepravy. Laboratorní a rozborová činnost. Příjem a expedice vagónových ...

Zemědělské družstvo: -rostlinná a živočišná výroba. Vinařství, výroba víno, vína. Dodávka, distribuce vín. Servis: -motorová vozidla. Truhlářství. Provozovny: -Horní Dunajovice, výkupna ovoce, p. Špalková Libuše, tel.: 515273241 (privát) -Domčice, kravín, tel.: 515273228 -Tvořihráz 1, tel.: 515273316 -Želetice 2, vrátnice, tel.: ...

Zahraniční obchod se zemědělskými komoditami: - sojový šrot, řepkový šrot, pšenice potravinářská a krmná, krmný a sladovnický ječmen, potravinářské a krmné žito, tritikale, oves, kukuřice, pšeničné a žitné otruby, DDGS, řepka, slunečnice, sojové boby apod. - výkup a prodej zemědělskcýh komodit v rámci ČR

Zemědělské družstvo. Rostlinná výroba.

Velkoobchod, obchodní činnost: -zemědělské produkty.

Výroba a distribuce: živočišná výroba, rostlinná výroba, produkce zeleniny Rostlinná výroba: -cibule - pšenice - cukrovka - řepka ozimá - kukuřice na zrno - jarní ječmen. Živočišná výroba: - chov holštýnského skotu a s ním spojená výroba mléka. Mostní váha o nosnosti 200 – 60 000 kg v objektu zeleninové haly ve Všestarech. ...

Rostlinná výroba: - pšenice krmná + potravinářská - ječmen sladovnický - řepka olejná - slunečnice - proso - kmín, oves, bob...

Čisticí stanice, čištění: -osiva. Výroba, prodej: -polní plodiny. Prodej: -chemické přípravky.

Zemědělství. Živočišná výroba, chov, odchov: - skot. Rostlinná výroba, pěstování, prodej: - pšenice, mák, ječmen, cukrovka, kukuřice. Autodoprava, doprava, přeprava: - vnitrostátní - nákladní.

Vytváříme satelitní vyhledávací systém zájmových bodů do GPS navigačních přístrojů.