Pěstování technických plodin v ČR zahrnuje vývoj, pěstování a následný velkoobchodní prodej řepky olejné, slunečnice roční, máku setého, kmínu kořenného, technického konopí, lne přadného a olejného nebo také rychle rostoucích dřevin či léčivých rostlin.

Zemědělství. Živočišná výroba, chov, odchov: - skot. Rostlinná výroba, pěstování, prodej: - pšenice, mák, ječmen, cukrovka, kukuřice. Autodoprava, doprava, přeprava: - vnitrostátní - nákladní.

Vytváříme satelitní vyhledávací systém zájmových bodů do GPS navigačních přístrojů.

Velkoobchodní prodej. - produktů rostlinné výroby - chmele.

Zemědělská farma ZEA–LAND. Zemědělská výroba. Rostlinná výroba, pěstování: - obiloviny - pšenice, ječmen - řepka - kukuřice - vojtěška. Vlastní výroba krmných směsí, pícniny. Živočišná výroba, chov: - holštýnský hovězí dobytek - dojnice na mléko - teleta, býci na maso .

-Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví -Specializovaný maloobchod

Akciová společnost Agropol je obchodní společnost s holdingovým uspořádáním zaujímající významné postavení na trhu zemědělských komodit.

Rostlinná zemědělská výroba: - pěstování, produkce: - obiloviny - pšenice ozimá, pšenice špalda, žito trstnaté - luskoviny - technické plodiny. Živočišná zemědělská výroba: - chov: - pastevní skot bez tržní produkce mléka. Prodej: - produkty rostlinné výroby i živočišné výroby. Kompletní zemědělská výroba respektuje ...

Rostlinná výroba Živočišná výroba

Zemědělská výroba. Rostlinná výroba: - obilí - kukuřice. Prodej: - krmné směsi - obilí - hnojiva - minerální doplňky pro zvířata.

Export, import: -zemědělské komodity: -máku, kmínu, len, lnu, hořčice, hrách, peluška, pohanka, sorghum, saflor, hrachu -slunečnice -kukuřice krmná, pšenice, řepka olejná, lesknice, proso, koriandr, jáhly.

-Zprostředkovatelská činnost ( kromě zprostředkování práce ) Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3, 5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Zemědělská výroba: - rostlinná výroba, pěstování: - obilí, obiloviny - řepka - mák - slunečnice - proso.

Výroba,velkoobchod,prodej: -zemědělská rostlinná: -obilí,obiloviny -kukuřice osivo -řepka,řepky ozimé -slunečnice a máku -tykve olejné. Výroba,posklizňová úprava: -osiva,osivo: -kukuřice -pšenice ozimé -ječmene jarního -hybridního osiva řepky ozimé -ředkve olejné -hořčice a svazenky.

Zemědělská výroba. Služby pro společnosti působící ve skupině: - sklizeň obilovin - sklízecí mlátičky John Deere. Rostlinná výroba: - 55% obiloviny - pšenice, ječmen, oves, žito, kukuřice - 20% olejniny - řepka, mák - 15% cukrovka, cukrová řepa - 10% písniny, TPT. Doprava veškerých komodit. Vývoz kejdy a kapalných hnojiv. Práce ...

Zemědělství: -pěstování obilí -rostlinná i živočišná výroba -terénní úpravy zahrad, parků, sadů.

-Zprostředkování obchodu a služeb -Velkoobchod a maloobchod

Prodej, pěstování: - semena a sazenice paprik.

Zemědělské družstvo. Zemědělská výroba: - rostlinná - živočišná. Pěstování: - chmel. Těžba stavebního písku vhodného pro zdění, hrubé omítky a dále jako zásypový materiál pro inženýrské sítě.