Pěstování technických plodin v ČR zahrnuje vývoj, pěstování a následný velkoobchodní prodej řepky olejné, slunečnice roční, máku setého, kmínu kořenného, technického konopí, lne přadného a olejného nebo také rychle rostoucích dřevin či léčivých rostlin.

Zemědělské družstvo Kovářov
Zemědělské družstvo Kovářov se zaměřuje na podniká v oblasti rostlinné a živočišné výroby. V rostlinné výrobě se věnujeme produkci tržních plodin – obilovin a technických plodin a také zajišťujeme objemná krmiva pro živočišnou výrobu. Dále se naše družstvo zaměřilo na pastevní odchov skotu, produkci mléka a výkrm jatečných býků. Fungování ...
Zemědělské družstvo Třebohostice o provozuje převážně zemědělskou činnost – rostlinnou a živočišnou výrobu. Terén u nás je členitý s průměrnou nadmořskou výškou 520 m, půdy mělké, silně kamenité s nevhodným ph. Roční úhrn srážek činí cca 600 mm. Družstvo hospodaří ve více katastrech na 2061 ha zemědělské půdy, z toho orná půda činí 1483 ha a ...

Jahodová plantáž: - pěstování jahod - samosběr jahod. Rostlinná výroba: - mák, kmín, len olejný.

Činnost: - rostlinná a živočišná výroba - pěstování pšenice ozimá, ječmen jarní, kukuřice - chov skotu a produkce mléka

Pěstování: -pšenice, řepka -kukuřice Chov: -krávy Bioplynová stanice.

Činnost: - živočišná výroba

Zemědělství-rostlinná a živočišná výroba Rostlinná výroba: -pěstování obilovin, řepky, brambor -brambory sadbové, průmyslové, konzumní a velmi rané odrůdy Živočišná výroba: -chov skotu -dojnice s mléčnou produkcí, telata, jalovice, býci -chov prasat -plemenný chov prasat se statutem nukleového chovu - plemeno české bílé ...

Zemědělská rodina: -krmné plodiny -jetel, kukuřice -obiloviny -řepka -mák -hořčice -chov mléčného skotu - červenostrakatý.

Výroba: -zemědělská hnojiva -listová hnojiva. Prodej: -zemědělské komodity -obchod s komoditami -posklizňová úprava (mák, řepka, soja).

Služby: -zemědělské práce -sklizeň obilovin, řepky, slunečnice -rostlinná výroba -obiloviny -řepka -výkrm prasat.

Zemědělská výroba: -rostlinná výroba -pícniny, kukuřice -živočišná výroba -skot, prasata.

Rostlinná výroba Živočišná výroba

Rostlinná výroba Živočišná výroba

Zemědělská výroba Zemědělská výroba

Produkce - rostlinné komodity Produkce - živočišné komodity

Rostlinná výroba Živočišná výroba

Ekostatek - pěstování obilovin, brambor, zeleniny a ovoce Ekostatek - chov masného dobytka

Rostlinná výroba Živočišná výroba

Rostlinná výroba Živočišná výroba

Rostlinná výroba Živočišná výroba

Reklamní činnost Rostlinná výroba Živočišná výroba

Zemědělská výroba: -rostlinná -živočišná. Další služby: -zámečnictví -opravy zemdědělských strojů.

Apartmány - kapacita 16 lůžek ve 4 apartmánech - součástí je i kuchyňka a sociální zařízení - cykloztezky, turistika, agroturistika,houbařská oblast - dle domluvy i vyjížďky na koních - pobyty středoškoláků a vysokoškoláků Pivnice - kapacita 25 míst Zemědělská činnost Farma - chov skotu Farma - chov koní

Zemědělská výroba Zemědělská výroba