Pěstování, konzervaci, sušení, dovoz a přímý prodej zeleniny nabízí jak zahraniční firmy, tak lokální podnikatelé. Nakupujte velkoobchodně i maloobchodně kořenovou, košťálovou, plodovou, listovou, cibulovou i luskovou zeleninu ve standardní či bio kvalitě.

Velkoobchod: -sušené plody -luštěniny.

Zahradnictví. Pěstování, maloobchod, prodej: -zelenina.

Nákup, maloobchod, prodej, dodávky: -zemědělské produkty -brambory -ovoce -zelenina tuzemská i dovozová -jižní ovoce včetně subtropického. Velkoobchod: -ovoce -zelenina.

Zemědělské družstvo. Rostlinná výroba: - brambory(sadbové, konzumní, krmné) - obiloviny(pšenice, žito, sladovnický ječmen. - travní semena. Živočišná výroba: - chovu skotu se zaměřením na výrobu mléka.

Zemědělství. Rostlinná výroba: - pšenice - ječmen - cukrovka - kukuřice - brambory - mák - kmín. Živočišná výroba: - chov skotu, produkce mléka - chov a prodej krůt.

Velkoobchod: -ovoce, zelenina. Zemědělství: - pěstování zeleniny.

Rostlinná výroba - sadbové a konzumní brambory Živočišná výroba - prasata - skot

Velkoobchod, prodej: -ovoce -zelenina -přírodní šťávy z ovoce -džusy, mošty.

Zemědělské služby. Pěstování a prodej brambor.

Zemědělské družstvo: * Výroba, prodej, služby: - Zemědělská - rostlinná: obiloviny, řepka, cukrovka, pícniny, zelenina - celer, zelí, kapusta, květák - živočišná: výkrm skotu, prasat, produkce mléka * Prodej PHM. * Opravy zemědělské techniky * Zemědělské práce: - lisování slámy a sena do velkoobjemových balíků * Kravín: - ...

Maloobchod: -rostlinné výrobky.

Pěstování bio ovoce, bio zelenina.

Pěstování, zpracování, prodej: -polní a rychlená skleníková zelenina -kořenová a plodová. Opravy nákladních vozidel.

Maloobchod, prodej: -potraviny -drogerie -smíšené zboží.

Zemědělství-rostlinná a živočišná výroba Rostlinná výroba: -pěstování obilovin, řepky, brambor -brambory sadbové, průmyslové, konzumní a velmi rané odrůdy Živočišná výroba: -chov skotu -dojnice s mléčnou produkcí, telata, jalovice, býci -chov prasat -plemenný chov prasat se statutem nukleového chovu - plemeno české bílé ...

Zahradnictví. Návrh, projekce, realizace, výsadba, údržba: - veřejná, soukromá zeleň - zahrady -okrasné a ovocné dřeviny - živé ploty - trávníky, louky, pastviny. Pěstování, prodej: - květiny (balkonové, záhonové) - zelenina - okrasné dřeviny.

Průmyslová výroba jedlých hub, poradenská činnost.

Velkopěstírna hub Praha Nákup, prodej: - žampiony - hlíva ústřičná - šii-také - lesní houby - čerstvé houby - sušené houby - sterilované houby - pěstované houby - volně rostoucí houby - nakládané houby

Maloobchod, distribuce: -ovoce, zelenina -zahradnické potřeby -celoroční prodej tuzemských jablek.

Distribuce regionálních zemědělských plodin, produktů a potravin do gastro provozů. Maloobchodní prodej ovoce a zeleniny od místních farmářů. Výroba a rozvoz teplých pokrmů - GoodFood. GoodFood: Šantova 14, Olomouc Vzorková prodejna: Bratří Wolfů 4, Olomouc