Provoz vodních toků zahrnuje péči o vodní toky, povodňovou ochranu, kontrolu kvality vody, vodní hospodářství, ochranu povrchových vod, kontrolu kvality vody, opravy vodohospodářských zařízení a další úkony zajišťující bezproblémový provoz vodních toků.

Povodí Moravy - závod Dyje. Provoz vodních toků.

Služby: -zemědělství -rostlinná výroba -pěstování brambor -živočišná výroba -chov skotu.

Chov a zpracování: -sladkovodní ryby -pstruh duhový -siven americký.