Provoz vodních toků zahrnuje péči o vodní toky, povodňovou ochranu, kontrolu kvality vody, vodní hospodářství, ochranu povrchových vod, kontrolu kvality vody, opravy vodohospodářských zařízení a další úkony zajišťující bezproblémový provoz vodních toků.

Malby Stavba - komíny Izolace Betony Stavba - ploty Zemní práce - základy - sklepy - septiky - jímky - inženýrské sítě voda, plyn, kanalizace - úpravy terénů, komunikací a zahrad - nakládka a vykládka palet - manipulace na méně dostupná místa - nakládka sypkých materiálů Obklady a dlažby ...

Kompletní realizace - inženýrské sítě Demoliční práce - objekty - budovy Výkopové práce pro inženýrské sítě - vodovody - kanalizace - plyn - elektřina - parovodyterénní úpravy - svahování pozemků - zpevňování a úprava cest - odkopy budov (pro izolaci a ...