Provoz vodních toků zahrnuje péči o vodní toky, povodňovou ochranu, kontrolu kvality vody, vodní hospodářství, ochranu povrchových vod, kontrolu kvality vody, opravy vodohospodářských zařízení a další úkony zajišťující bezproblémový provoz vodních toků.

Dřevařská pila Výroba, prodej - brikety z biomasy určené pro spalování v kamnech a kotlích v domácnostech - štípané palivové dřevo Údržby a opravy - rybníky Zámek Pěstování - lesnické práce - myslivost Chov - ryby Kapr Obecný Zemědělská činnost - rostlinná výroba-pěstování - řepa - obiloviny

Tvorba předpovědních povodňových systémů a zátopových plánů sídel a oblastí a plánování protipovodňových opatření

Autodoprava - nákladní - vnitrostární - nakládání a přemísťování materiálu Jeřábnické práce manipulace s břemeny do hmotnosti 20t - práce paletovacími vidlemi Práce hydraulickým bouracím kladivem Zemní práce - demoliční práce - veškeré výkopové práce - terénní úpravy - skrývky ornice Stavební montáže Úpravy ...

Manipulace s břemeny pomocí paletizačních vidlí Demolice Zemní práce - hloubení jam a výkopů - úpravy pozemků, svahů - zpevnění ploch, komunikací - čištění a opravy rybníků Čištění a opravy - rybníky

- - nákladní doprava TATRA 815 Jeřábnické práce Zdvihací práce (TATRA 815 s hydraulickou rukou) Bourací práce Výkopy ve stísněných podmínkách - zemní práce Drobné stavební práce Čištění - vodní toky