Provoz vodních toků zahrnuje péči o vodní toky, povodňovou ochranu, kontrolu kvality vody, vodní hospodářství, ochranu povrchových vod, kontrolu kvality vody, opravy vodohospodářských zařízení a další úkony zajišťující bezproblémový provoz vodních toků.

Závod Chomutov. Povodí Ohře. -správa vodních toků.

Podnikové ředitelství. Povodí Ohře. -správa vodních toků.