Sano - Moderní výživa zvířat spol. s r.o.
Dřevozpracující výrobní družstvo, Jaroměřice nad Rokytnou
Farma Holešov, s.r.o.
Ovocné a okrasné školky Kukla

Sano - Moderní výživa zvířat spol. s r.o.
Dřevozpracující výrobní družstvo, Jaroměřice nad Rokytnou
Farma Holešov, s.r.o.
Ovocné a okrasné školky Kukla

Zemědělství vyžaduje kromě přírodních a umělých hnojících přípravků i vhodnou techniku, tedy traktory, postřikovače, secí stroje, sklízecí techniku, přípravky a další. V rámci lesnictví jsou potřeba lesní sazenice a myslivecká či lesnická technika.

Ovocné a okrasné školky Kukla
Ovocné a okrasné školky Kukla mají na českém trhu cca 50ti letou tradici. Pěstujeme a prodáváme ovocné a ovocno-okrasné stromky včetně drobného ovoce jako je například angrešt, rybíz, maliny, ostružiny, malino-ostružiny, borůvky, vinná réva a další. Všechny naše výpěstky splňují požadavky Státní rostlinnolékařské správy a jsou opatřeny úřední ...
Ovocné a okrasné školky Kukla
Mäsiarstvo Prenájom nehnuteľností Výroba mliečnych výrobkov Výroba tovaru z papiera a lepenky Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Veľkoobchod so zeleninou, ovocím a zemiakmi Výroba a opravy poľnohospodárskych strojov Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom Prenájom poľnohospodárskych strojov a ...

Výroba vencov, kytíc Výroba a predaj zemných substrátov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Vydávanie kníh Vydávanie novín Finančný leasing Omietkárske práce Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Administratívne práce Správa nehnuteľností Výroba malty a betónu Prevádzkovanie cukrárne Výkopové a zemné práce Servis športových potrieb Prípravné práce pre stavbu Činnosť reklamnej agentúry Sprostredkovateľská ...

Reklamná činnosť Spracovanie údajov Agentúrna činnosť Vedenie účtovníctva Sprostredkovateľská činnosť Výroba a príprava organických hnojív Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Výroba hotových kŕmnych zmesí pre zvieratá Demolácie, zemné práce a prípravné práce pre stavbu Prenájom športových potrieb, nehnuteľností, strojov, prístrojov ...

Leasing Podlahárstvo Stavba lešení Čistiace práce Pilčícke služby Upratovacie práce Povoznícke služby Zváračské práce Faktoring a forfaiting Montáž sadrokartónu Úprava a údržba zelene Predaj motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Maliarske a natieračské práce Reklamná a propagačná ...

Výroba nápojov Finančný leasing Služby požičovní Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Spracovanie prírodného medu Chov vybraných druhov zvierat Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Poskytovanie služieb v rybárstve Prevádzkovanie erotického salónu Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Správa bytového a ...

Údržba ciest Ťažba a zvoz dreva Sprostredkovanie obchodu Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Zemné, demolačné a prípravné práce pre stavbu Služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb Obchodná činnosť v rámci voľných živnosti / maloobchod,veľkoobchod/ Údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a ...

Geodetické a kartografické činnosti

Protikorózna ochrana Výroba priemyselných hnojív Výkon činnosti stavbyvedúceho Výkon činnosti stavebného dozoru Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Maloobchod v rozsahu voľných živností Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Technické testovanie, meranie a analýzy Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Veľkoobchod v rozsahu voľných ...

Murárske práce Sprostredkovanie obchodu Zvoz dreva a piliarske práce Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie a zabezpečovanie dopravných a prepravných služieb

Ubytovanie v súkromí Sprostredkovanie obchodu Služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá Chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Spracovanie údajov Fotografické služby Administratívne práce Vydavateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Prevádzkovanie salónu pre psov Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie kurzov, školení a seminárov Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Výroba, požičiavanie ...

Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Zámočníctvo Kúrenárske práce Zváračské práce Vodoinštalatérstvo Vykonávanie priemyselných stavieb Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Montáž,oprava a údržba elektrických zariadení Sprostredkovanie nákupu a predaja v rámci voľných živností Vykonávanie inžinierských stavieb (vrátane vybavenia sídlíštných celkov) Obchodná činnosť v ...

Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu Výkon veterinárnej asanácie Výroba kovových konštrukcií a ich častí Dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia a dezodorizácia Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncesií a drah. kov. Veľkoobchod s poľnoh. základ. produktami a živými ...

Výčap Výroba píliarská Veľkoobchod s drevom Xerografické služby Prevádzkovanie parkovísk Upratovacie a čistiace práce Turistická nocľaháreň a chata po triedu * * * Povozníctvo, približovanie dreva, práce na traktore Automatizované spracovanie dát a súvisiace činnosti Výroba stavebno - stolárska a tesárska - Stolárstvo Mechanizačné práce ...

Skladovanie Kuriérske služby Sťahovacie služby Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Výroba bižutérie a suvenírov Reklamné a marketingové služby Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prevádzkovanie čistiarne a práčovne Výroba strojov pre hospodárske ...

Jazda na koni Zapriahové služby Spracovanie zemiakov Spravovanie krmovín Mäsiarstvo a údenárstvo Brúsenie a leštenie kovov Spracovanie zeleniny a hlivy Maliarske a natieračske práce Sprostredkovateľská činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Leasing hmotného majetku a automobilov Prenájom pracovných pomôcok a náradia Kúpa a predaj ...

Mäsiarstvo Textilná výroba Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Služby v poľnohospodárstve Prevádzkovanie výdajne stravy Poľnohospodárska poradenská činnosť Sprostredkovateľská činnosť v obchode Maloobchod a veľkoobchod v rámci voľných živností Ubytovacie služby bez poskytnutia pohostinských činností Prevádzkovanie ...

Podnikateľské poradenstvo Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Služby súvisiace s rastlinnou výrobou v rozsahu voľných živností Prípravné práce pri oprave a údržbe pracovných a poľnohospodárskych strojov Služby súvisiace so živočíšnou výrobou v rozsahu voľných živností okrem veterinárnych služieb Kúpa tovaru na účely jeho ...

Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Organizovanie kurzov, školení a seminárov Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek Sprostredkovateľská ...

Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína ...

Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Predaj na trhoch Zásielkový predaj Maloobchod s odevami Maloobchod s textilom Veľkoobchod s textilom Výroba hier a hračiek Výroba pleteného tovaru Maloobchod mimo riadnej predajne Maloobchod so zmiešaným tovarom Maloobchod s obuvou a koženým tovarom Výroba konfekčného textilného tovaru Predaj kvetov a záhradníckych výpestkov Výroba ...