Rybník Kocián Loučná
Lesnictví, těžba a zpracování dřeva - Jan Sečkař

Rybník Kocián Loučná
Lesnictví, těžba a zpracování dřeva - Jan Sečkař

Zemědělství vyžaduje kromě přírodních a umělých hnojících přípravků i vhodnou techniku, tedy traktory, postřikovače, secí stroje, sklízecí techniku, přípravky a další. V rámci lesnictví jsou potřeba lesní sazenice a myslivecká či lesnická technika.

AGRO KMÍNEK, spol. s r.o., rostlinná výroba
Zemědělská společnost AGRO KMÍNEK, spol. s r.o. se specializuje především na pěstování a také čištění drobných semen máku, hořčice, kmínu, sóji i jetele. Mezi naše další aktivity patří balení těchto semen do vaků a pytlů, včetně ovinutí. Naše zemědělská společnost používá moderní techniku a postupy pro dosažení maximální kvality.
AGRO KMÍNEK, spol. s r.o., rostlinná výroba
Výroba nápojov Finančný leasing Služby požičovní Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Spracovanie prírodného medu Chov vybraných druhov zvierat Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Poskytovanie služieb v rybárstve Prevádzkovanie erotického salónu Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Správa bytového a ...

Mäsiarstvo Textilná výroba Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Služby v poľnohospodárstve Prevádzkovanie výdajne stravy Poľnohospodárska poradenská činnosť Sprostredkovateľská činnosť v obchode Maloobchod a veľkoobchod v rámci voľných živností Ubytovacie služby bez poskytnutia pohostinských činností Prevádzkovanie ...

Podnikateľské poradenstvo Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Služby súvisiace s rastlinnou výrobou v rozsahu voľných živností Prípravné práce pri oprave a údržbe pracovných a poľnohospodárskych strojov Služby súvisiace so živočíšnou výrobou v rozsahu voľných živností okrem veterinárnych služieb Kúpa tovaru na účely jeho ...

Sprostredkovanie obchodu Spracovanie a predaj polotovarov Poradenská činnosť v oblasti chovu rýb Obchodná činnosť okrem koncesovaných živností

Spracovanie, úprava, mrazenie a balenie sladkovodných a morských rýb Sprostredkovateľská činnosť vo výrobe, obchode a službách v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľnej živnosti/ Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľnej ...

Sprostredkovateľská činnosť Predaj - malobchod v rozsahu voľných živností Poradenské služby a dodávky programov na spracovanie dat Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

Predaj na trhoch Výroba zmrzliny Lešenárske práce Reklamné činnosti Tvorba www stránok Zváračské práce Zásielkový predaj Fotografické služby Montáž sadrokartónu Manipulácia s nákladom Vydavateľské činnosti Predaj montovaných domov Výroba drevených obalov Chov laboratórnych zvierat Podnikateľské poradenstvo Búracie a výkopové ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou ...

Sprostredkovanie obchodu Sprostredkovanie služieb Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Inžinierska činnosť v stavebníctve Poradenská činnosť v oblasti záhradníctva Služby polygrafického priemyslu - reprografické služby Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Predaj na trhoch Baliace činnosti Reklamné činnosti Výroba hotových krmív Ostatné služby v doprave Predaj jedov v maloobchode Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Maloobchod so zmiešaným tovarom Služby pre spoločnosť ako celok Prekladištia nákladov; skladovanie Iné prechodné ubytovanie po triedu * * * Iný ...

Prenájom strojov a prístrojov Maloobchod so zmiešaným tovarom Ubytovanie v rozsahu voľných živností Opravy strojov a poľnohospodárskej techniky Veľkoobchod a sprostr. obchodu okrem konces. živností Poskytovanie prác a služieb poľnohospodárskou technikou Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Stravovanie závodné a stravovanie ...

Hoteliérstvo Kovoobrábanie Zámočníctvo Závodná kuchyňa Sprostredkovanie obchodu Veľkoobchod a maloobchod Prenájom hnuteľných vecí Výroba mliečnych výrobkov Výroba surových olejov a tukov Výroba čistého repkového oleja Výroba mäsa a mäsových výrobkov Maloobchod s mäsom a mäsnými výrobkami Výroba a opravy poľnohospodárskych ...

Výroba výrobkov z dreva /drobný kuchynský tovar/ Veľkoobchod a sprostr. obchodu okrem konces. živností Vedľajšia a pomocná činnost v doprave,sprostredk.dopravy Výroba dýh, preglejk.výrobkov a aglomerov.drevár.výrobkov Poskytovanie služieb poľnohospodárskymi strojmi a mechanizmami Stravovanie závodné a stravovanie poskytované iným právnickým a ...

Skladovanie Zemné práce Pilčícke práce Finančný leasing Reklamné činnosti Počítačové služby Pomocné stavebné práce Podnikateľské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a zariadení Sprostredkovateľská činnosť Prenájom poľnohospodárskej techniky Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných ...

Predaj na trhoch Demolácia a zemné práce Maloobchod mimo riadnej predajne Veľkoobchod s chemickými výrobkami Maľovanie, lakovanie a sklenárske práce Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby Výroba hotového krmiva pre hospodárske zvieratá Veľkoobchod a sprostr. obchodu okrem konces. živností Služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez ...

Pohostinská činnosť Výroba mliečnych výrobkov Služby pre spoločnosť ako celok Výroba a predaj mäsa a mäsových výrobkov Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti Výroba hotového krmiva pre hospodárske zvieratá Prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva Služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterin. služieb Osobná cestná ...

Sprostredkovanie obchodu Výroba a predaj cestovín Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod s poľnoh. základ. produktami Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

Inseminácia Reklamné činnosti Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností

Poskytovanie služieb v rybárstve Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Chov vybraných druhov zvierat Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

Spracovanie rýb a rybacích výrobkov /vr. konzervovania/

Sprostredkovanie obchodu Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností

Sprostredkovanie obchodu Podnikatelské poradenstvo Maloobchod s rybami, kôrovcami a mekkýšmi

Prieskum trhu a verejnej mienky Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Vedenie účtovníctva Sprostredkovateľská činnosť vo výrobe Maloobchod a veľkoobchod Chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými ...

Revízne skúšky prevadz. spôsobil.vyhrad.zvíhacích zariadení Revízne skúšky nevyhradených zdvíhacích zariadení Výroba, montáž, opravy, údržba a vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení v rozsahu: výroba: rozvádzače nn montáž, opravy a údržba: zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov, objekty s ...

Skladovanie Prenájom hnuteľných vecí Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich ...