Potřebujete pomoci se svou úrodou? Zemědělské firmy se mohou postarat o úpravy půdy, zemní práce, pomoc při pěstování obilnin, cukrovky, vojtěšky, řepky olejné a kukuřice, o posklizňovou úpravu a zajištění nákladní autodopravy na přepravu poseté úrody.

Služby: - zlepšením bezpečnosti a dovednostních standardů odborné přípravy týkající se výškových prací v zemědělství, lesnictví a životním prostředí

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Zednictví -Testování, měření, analýzy a kontroly -Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy -Projektování pozemkových úprav -Poradenská a konzultační činnost, zpracování ...

Služby: -rostlinná výroba -živočišná výroba

Služby: -živočišná výroba -rostlinná výroba

Služby: -zemědělská výroba -nákup, úprava, skladování a prodej zemědělských komodit -výroba a distribuce krmných směsí a krmných doplňků -prodej pesticidů a služby v oblasti ochrany rostlin -prodej hnojiv a služby v oblasti výživy rostlin -provoz čerpacích stanic -výroba energie z alternativních zdrojů -služby zemědělcům

Farma Libín - chov hovězích masných plemen a ovcí. Služby v rostlinné výrobě.

Ekofarma v obci Lípa u Zlína nabízí na prodej biomaso z vlastního chovu - jehněčí, skopové maso. Provozujeme ekojatka. Dodáváme maso především v regionu Zlínský kraj. Jsme držitelé certifikátu ekologické zemědělství. Zemědělská farma, výroba: - chov skotu plemene Limousine, HighLand - chov ovcí plemene Romney. Služby: - lisování, ...

Obchodní činnost - zemědělské stroje Zámečnictví Servis - STK traktorů Zemědělské služby

Chemická ochrana rostlin - aplikace pesticidů a kapalných hnojiv - přihnojování technologií N-senzor - prodej a distribuce agrochemikálií, kapalných a pevných hnojiv - poradenství v oblasti ochrany a výživy rostlin.

Činnost: - zpracování produktů zemědělské výroby - pronájem zemědělské techniky

Služby, zemědělská činnost: - chov skotu - lesnictví - pilařská výroba Znalecká činnost.

Rodinná farma, ekofarma. Chov: - koně - ovce Zemědělské služby: - lisování siláže, sena - těžba, přibližování dřeva - štěpkování

Zemědělství: - živočišná výroba: - chov skotu - rostlinná výroba: - seno Zemědělské služby: - orba, sklizeň - lisování sena

Služby, práce: - polní práce - lesní práce - služby zemědělcům

Zemědělské družstvo: -zemědělská rostlinná výroba.

Autodoprava: - vnitrostátní (tuzemská) nákladní doprava TATRA 815 S3 + hydraulická ruka, Autooprava, autoservis: - nákladní vozidla. Služby: - orba - rozhrnování sněhu - autoporadenství.

Opravy a servis strojů, motorů a převodovek. Agroslužby - sekání polí a luk - lisování balíků - orba - prodej sena, slámy a hnoje - odvoz fekálií.

Agroslužby - zemědělská prvovýroba.

Autorizovaný prodej, servis: - traktory zn. Zetor Služby: - likvidace autovraků Služby zemědělcům: - sklizeň obilovin - orba, setí

Zemědělská výroba - pěstování obilnin, pšenice, oves, ječmen, kukuřice a pícnin - chov ovcí, koz - výkrm a chov hovězího dobytka - přepravu hospodářských zvířat (vnitrostátní i mezinárodní) - lisování balíků, sečení, obracení a nahrabování sena.

Velkoobchod, maloobchod, prodej: - krmné směsi. Nákup, sušení, čištění, skladování, prodej: - rostlinné komodity: - pšenice, ječmen, řepka, kukuřice, slunečnice, oves, žito - mák, hořčice, hrách. Skladová kapacita ve výši 521 tis. tun. Prodej: - hnojiva - osiva - agrochemikálie - pohonné hmoty - hospodářské ...

Eko farma Výsluní - chov masných plemen skotu Herefor - výroba palivového dřeva - pilařská malovýroba - zemědělská činnost, traktorová doprava - služby při sklizni - vedení účetnictví.

Zemní práce - hloubené vykopávky jámy, rýhy, šachty - odkopávky a prokopávky - urovnání a hutnění terénu. Rekonstrukce, výstavba - rodinné a bytové domy - byty. Strojní obrábění kovů - frézování. - svářečské práce. Kovovýroba, zámečnické práce. Rostlinná výroba.