Potřebujete pomoci se svou úrodou? Zemědělské firmy se mohou postarat o úpravy půdy, zemní práce, pomoc při pěstování obilnin, cukrovky, vojtěšky, řepky olejné a kukuřice, o posklizňovou úpravu a zajištění nákladní autodopravy na přepravu poseté úrody.

Zemědělská výroba, ekofarma - produkce z trvalých travních porostů - chov masného plemene skotu Aberdeen-Angu - chov ovcí. Lisování balíků - za použití kombinovaného lisu McHale Fusion 3 Plus tažený traktorem: John Deere 6150R - slisujeme senáž, seno, slámu.

Činnost: - rizikové kácení stromů

Služby: - ekologické poradenství - odpadové hospodářství

Lesnická činnost. Služby: - těžba, přibližování a prodej dřeva - prodej palivového dříví - kácení stromů - pěstební činnost - stavba, oprava a bourání oplocenek - sázení a ožínání stromků - natírání stromků proti okusu zvěře - lov zvěře - prodej zvěřiny.

Služby: - odkup zemědělské půdy (orné půdy, luk, pastvin) - obchodní a právní agenda spojená s odkupem - znalecké posudky - nacenění pozemků.

Agrotechnické služby - obhospodařování zemědělské půdy - rostlinná výroba - pěstování obilovin a řepky.

-Velkoobchod a maloobchod -Zprostředkování obchodu a služeb -Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti -Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Ekologická farma. Chov: - ovce - krávy. Služby: - lisování, balení senáže - sečení.

Firma Jan Zatloukal je zaměřena na: - chov krav bez tržní produkce mléka (plemeno Charolais a Masný simentál) - chov plemenných býků (OPB). Dále zajišťujeme: - pomoc při sklizni kukuřice a travní senáže - pomoc při lisování sena a slámy do hranatých balíků - pomoc při nákupu, prodeji, výměně plemenných zvířat a transportu skotu.

Soukromý zemědělec - zemědělská prvovýroba - pěstování slunečnice, kukuřice, pšenice, zelí - krouhání zelí, prodej zelí na krouhání - poskytování služeb v zemědělství.

-Velkoobchod a maloobchod -Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení -Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu -Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -Zprostředkování obchodu a ...

Farma, chov: - ovce - prasata - drůbež. Služby: - sečení luk - obracení, lisování sena - orba polí, setí - kombajnová sklizeň - mulčování.

Farma. Rostlinná výroba - kukuřice, oves, brambory, česnek, proso, ječmen, pšenice. Živočišná výroba - slevice, kuřata, husy, ovce. Mulčování. Lisování slámy. Zemědělské práce. Prodej zemědělských a chovatelských potřeb.

Služby - veškeré půdní práce, zeměděslé služby - výroba biomasy pro energetické účely - prodej zemědělské techniky. Provozovna Vilémov 134 783 22 Cholina

Výroba, prodej: - nábytek na míru

Služby - zemědělská prvovýroba - rostlinná výroba - živočišná výroba.

Služby - pěstování rostlin a chov zvířat - ekologické zemědělství - ubytování na farmě

Služby: - kombajnová sklizeň zejména obilí a řepky

Činnost: - návrhy, realizace a údržba zahrad

Prodej, oprava, servis: - zemědělské stroje - náhradní díly Služby: - setí kukuřice

Služby: - projekce a zakládání zahrad a veřejné zeleně