Potřebujete pomoci se svou úrodou? Zemědělské firmy se mohou postarat o úpravy půdy, zemní práce, pomoc při pěstování obilnin, cukrovky, vojtěšky, řepky olejné a kukuřice, o posklizňovou úpravu a zajištění nákladní autodopravy na přepravu poseté úrody.

Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Prenájom strojov, prístrojov a výpočtovej techniky Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Reklamná a propagačná činnosť, organizovanie výstav Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Polygrafická výroba, sadzba a ...

Kopanie studní Čistiace a upratovacie služby Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Opracovanie drevnej hmoty a výroba ...

Prieskum trhu Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Záhradnícke a rekultivačné služby Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Prieskum trhu a verejnej mienky Prenájom hnuteľných vecí Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Skladovanie Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Služby súvisiace so skrášľovaním tela Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Pestovanie, spracovanie a ...

Predaj úžitkovej, ozdobnej keramiky a kameniny Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Predaj úžitkových, okrasných rastlín a ich semien Predaj záhradných grilov, krbov, fontán a svietidiel Návrhy a realizácie pre záhradné interiery - úprava zelene Sadovnícke práce, udržiavanie zelene, ...

Výroba nápojov Výroba kŕmnych zmesí Výroba farbív a pigmentov Výroba technických plynov Prenájom hnuteľných vecí Výroba mlynských výrobkov Čistiace a upratovacie služby Výroba organických chemikálií Čistenie kanalizačných systémov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým ...

Kopanie studní Čistiace a upratovacie služby Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m Čistenie kanalizačných systémov Diagnostika kanalizačných potrubí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Skladovanie Pohostinská činnosť Výroba kŕmnych zmesí Administratívne služby Vydavateľská činnosť Upratovacie a čistiace práce Prevádzkovanie výdajne stravy Prevádzkovanie lyžiarskych vlekov Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Opracovanie ...

Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) Kúpa ...

Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prevádzkovanie športových zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovou službou - prenájom hnuteľných vecí. Výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním - pozemné stavby, inžinierske stavby Výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním - pozemné stavby, inžinierske stavby Kúpa tovaru na ...

Prenájom paintballu Administratívne služby Výroba sáun a solárií Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Výroba trávnatých pásov a kladenie trávy Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť ...

Prípravné práce k realizácii stavby Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom ...

Aranžérske práce Čistiace a upratovacie služby Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie práce Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Preklady a tlmočenie z/do slovenského, francúzskeho a nemeckého jazyka Kúpa tovaru na ...

Skladovanie Factoring a forfaiting Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Predaj jedov a žieravín Prenájom hnuteľných vecí Prenájom motorových vozidiel Prevádzkovanie výdajne stravy Prieskum trhu a verejnej mienky Upratovacie a čistiace služby Maliarske a natieračské práce Reklamné a ...

Vydavateľská činnosť Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnosti Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Administratívne služby Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o ...

Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť Vykonávanie odťahovej služby Údržba, úprava a výsadba zelene Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa tovaru za účelom jeho ...

Čalúnnictvo Odevná výroba Výroba matracov Textilná výroba Keramická výroba Sklenárske práce Sťahovacie služby Fotografické služby Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Oprava odevov, textilu a ...

Skladovanie Donášková služba Fotografické služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny Poskytovanie ...

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty Hubenie škodlivých živočíchov, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov Prenájom hnuteľných vecí Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodovým uzamykacím mechanizmom Kúpa tovaru na účely jeho ...

Fotografické služby Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská ...

Upratovacie práce Sťahovacie služby Maliarske a natieračské práce Sprostredkovanie služieb a obchodu Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prevádzkovanie čistiarne a práčovne Prípravné práce k realizácii stavby Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla Konzultačná a poradenská činnosť ...

Upratovacie práce Záhradnícke práce Marketingová činnosť Automatizované spracovanie dát Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a zákaziek Inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v ...