Potřebujete pomoci se svou úrodou? Zemědělské firmy se mohou postarat o úpravy půdy, zemní práce, pomoc při pěstování obilnin, cukrovky, vojtěšky, řepky olejné a kukuřice, o posklizňovou úpravu a zajištění nákladní autodopravy na přepravu poseté úrody.

Ekofarma Jedlová Václav Sedláček se věnuje ekologickému chovu skotu a pěstování obilí v biokvalitě. Máme také vlastní honitbu s možností odlovu zvěře a majitelům pastvin nabízíme sečení i sklizně trvalých travních porostů. Sídlíme v obci Okrouhlá nedaleko Chebu. Živočišná výroba, ekologický chov: - chov skotu masných plemen - chov dojnic, ...

Zámečnictví, nástrojářství Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí -Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -Výroba kovových konstrukcí a kovodělných ...

AGRO & KOMBINÁT Dolní Žandov spol. s r.o. je firmou podnikající v zemědělské činnosti. Hospodaříme na celkové ploše cca 4.000 ha zemědělské půdy ve 38 katastrálních územích v Karlovarském kraji. Pěstujeme obiloviny, luskoviny, olejniny a chováme krávy a také kachny. Našim sídlem je obec Dolní Žandov v okrese Cheb. Služby: - rostlinná a ...

Velkoobchodní a maloobchodní prodej - tuhá paliva: - mosteckého i ledvického uhlí - kostka, ořech - německé brikety. Oprava, servis: - nákladní vozidla a zemědělská technika. Služby v zemědělství: - posklizňová úprava - skladování.

Činnost: - rostlinná výroba - živočišná výroba - služby posklizňové linky - sušení ovoce. Výroba, prodej: - sušené ovoce, zelenina.

Agrotechnické služby - obhospodařování zemědělské půdy - rostlinná výroba - pěstování obilovin a řepky.

Služby - živočišná a rostlinná výroba - bioplynová stanice.

Čištění, sušení, skladování: - obiloviny

Rostinná a živočišná výroba. Ekologická farma.

Služby pro zemědělství, zahradnictví: -vláčení luk. -mulčování travnatých ploch. -výroba balíku sena. -údržba parcel.

Služby zemědělcům. Lesní hospodářství. Výroba: -rostlinná -živočišná. Doprava. Opravárenství.

Lesnické činnosti Zemědělské činnosti

-Výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů, prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů -Poskytování technických služeb -koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živností volných -Lesní práce v režimu živnosti volné Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná ...

-Velkoobchod a maloobchod -Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

-Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

-Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -Poskytování technických služeb -Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

-Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí -Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -Zprostředkování obchodu a služeb -Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

-Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) -Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků -Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce -Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků -Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody -Přípravné a dokončovací ...

-Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

-Zemní práce -Koupě průmyslového zboží za účelem dalšího prodeje a prodej -Pronájem zemních a stavebních a strojů -Reklamní činnost a marketing -Zprostředkovatelská činnost v režimu živnosti volné Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

-Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -Velkoobchod a maloobchod -Zprostředkování obchodu a služeb -Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

-Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce -Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

-Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin -Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků -Velkoobchod a maloobchod -Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě -Činnost odborného lesního hospodáře a ...

-Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví