Potřebujete pomoci se svou úrodou? Zemědělské firmy se mohou postarat o úpravy půdy, zemní práce, pomoc při pěstování obilnin, cukrovky, vojtěšky, řepky olejné a kukuřice, o posklizňovou úpravu a zajištění nákladní autodopravy na přepravu poseté úrody.

Vykonávanie odťahovej služby Prípravné práce k realizácii stavby Činnosť vykonávaná banským spôsobom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Prenájom nehnuteľností spojený ...

Čistiace a upratovacie služby Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Poskytovanie služieb súvisiacich ...

Sprostredkovateľská činnosť Obchodná činnosť - veľkoobchod s potravinami,kožiarskymi, papierenskými,hutníckymi,železiarskymi,elektronickými,elektro- technickými,sklárskymi,keramickými,drevospracujúcimi,stavebnými, chemickými,automobilovými výrobkami,poľnohospo- dárskymi produktami rastlinnej a živočíšnej výroby,zariadením, technickými potrebami a ...

Poskytovanie služieb v lesníctve, poľovníctve Diagnostika a oprava cestných motorových vozidiel Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve, záhradníctve Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Sťahovacie služby Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských ...

Skladovanie Výroba nápojov Donášková služba Služby požičovní Počítačové služby Výroba kŕmnych zmesí Administratívne služby Diskotekárska činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prevádzka malých plavidiel Prevádzkovanie verejných WC Prevádzkovanie výdajne stravy Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Reklamné a ...

- Čistiace práce Sprostredkovanie obchodu Stavebné zámočníctvo - Obchodná činnosť: veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie výroby, služieb a dopravy Vodohospodárska činnosť, údržba vodných tokov Výroba kovových konštrukcií a kovospracovateľských výrobkov Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ...

Mäsiarstvo Pohostinská činnosť Výkon činnosti stavbyvedúceho Organizačno - ekonomický poradca Výkon činnosti stavebného dozoru Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej ...

Poskytovanie služieb v lesníctva Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Nákladná cestná doprava vykonávaná ...

Zámočníctvo Prípravné práce k realizácii stavby Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Skladovanie Ťažba dreva Spracovanie údajov Údenárska výroba Donášková služba Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Verejné obstarávanie Výroba kŕmnych zmesí Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prevádzka malých plavidiel Výroba mlynských výrobkov Činnosť colného deklaranta Prenájom motorových vozidiel Výskum trhu a ...

Skladovanie Výroba nápojov Donášková služba Fotografické služby Faktoring a forfaiting Počítačové služby Výroba kŕmnych zmesí Administratívne služby Diskotekárska činnosť Prenájom hnuteľných vecí Výroba mlynských výrobkov Reklamné a marketingové služby Prípravné práce k realizácii stavby Baliace činnosti, manipulácia s ...

Prenájom strojov, prístrojov, zariadení motorových a nemotorových vozidiel Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Donášková služba Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Oprava a údržba potrieb pre domácnosť,športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky Vedenie účtovníctva Prípravné práce k ...

Sťahovacie služby Počítačové služby Administratívne služby Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Čistenie kanalizačných systémov Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Polygrafická výroba, sadzba ...

Kuriérske služby Sťahovacie služby Donášková služba Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového ...

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Výroba zdvíhacích a manipulačných ...

Sťahovacie služby Počítačové služby Administratívne služby Výroba výrobkov z papiera Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Ošetrovanie porastov proti škodcom Vyžínanie trávy, výrez nežiadúcich krovín Poskytovanie služieb poľnohospodárskou technikou (strojmi, mechanizmami a náradím)

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Zámočníctvo Čistiace a upratovacie služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Veľkoobchod s tovarom pre domácnosť, s elektrickými prístrojmi pre domácnosť vrátane rozhlasových a televíznych prístrojov, s porcelánom, tapetami, lakovými nátermi a čistiacimi prostriedkami, s kozmetickými výrobkami, s nepoľnohospodárskymi medziproduktami, s pevnými, tekutými, plynnými palivami a príbuznými výrobkami, s kovmi a kovovými rudami, ...

Sprostredkovateľská činnosť Predaj na trhoch, ambulantný predaj Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov,koktailov,vína,destilátov a piva

Skladovanie Kuriérske služby Sťahovacie služby Služby požičovní Počítačové služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Vykonávanie odťahovej služby Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Čistenie kanalizačných systémov Diagnostika kanalizačných potrubí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba a ...

Predaj v stánkoch na trhoch Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Maliarske, natieračské a sklenárske práce Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu, pomocné stavebné práce Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných ...