Potřebujete pomoci se svou úrodou? Zemědělské firmy se mohou postarat o úpravy půdy, zemní práce, pomoc při pěstování obilnin, cukrovky, vojtěšky, řepky olejné a kukuřice, o posklizňovou úpravu a zajištění nákladní autodopravy na přepravu poseté úrody.

Farma: - zemědělská výroba - rostlinná výroba - poskytujeme kompletní sklizeň píce i obilovin, sečení, senážování, obracení, nahrabování, odvoz, lisování sena i slámy do malých hranatých balíků.

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

-Správa a údržba nemovitostí -obchodní a zprostředkovatelská činnost -Dokončovací stavební práce -Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví -Výroba výrobků z plastických hmot -Výroba a prodej nenahr.nosičů zvuk. nebo zvukově obraz.záznamů a prodej a půjč.těchto záznamů Poskytování technických služeb k ochraně majetku a ...

Společnost STATEK KYDLINOV s.r.o. se zaměřuje na zemědělskou činnost. Zabýváme se rostlinou výrobou, produkujeme pšenici, sladovnický ječmen, řepku ozimou, cukrovou řepu a kukuřici. Část rostlinné výroby dále zpracováváme při výrobě krmných směsí pro hospodářská zvířata. Velkoodběratelům i maloodběratelům dodáváme krmné směsi pro nosnice, králíky ...

-Velkoobchod a maloobchod -Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím -Zasilatelství a zastupování v celním řízení -Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí Hostinská činnost Ostraha majetku a osob

Zemědělské družstvo Libčany se zaměřuje na pěstování ovoce a rostlinnou výrobu. Obhospodařujeme jabloňové sady, sady hrušní, třešní, broskví a v menším množství i sady slivoní. Dále pěstujeme potravinářskou pšenici, sladovnický ječmen, řepku olejnou a cukrovou řepu. Celkově hospodaříme na cca 1133 ha zemědělské půdy. Disponujeme vlastním ...

Rodinná farma Paseky se nachází na východě Čech v podhůří Orlických hor a obhospodařuje již několikátá generace rodiny Petrových. Hospodaříme na cca. 190 ha zemědělské půdy. Zaměřujeme se na pěstování ozimé pšenice, řepky, hrachu a také ovsa. Dále chováme skot a prasata. Rovněž poskytujeme zemědělské a komunální služby pro ostatní farmáře, obce a ...

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 ...

Hostinská činnost -Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí -Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební ...

Činnost: - posklizňová úprava a skladování zrnin.

ART-Zahradní architektura: -rozsáhlý servis v oboru zahradní architektury -zpracování projektové dokumentace a kompletní realizaci a údržbu Prodej: -pěstování a prodej okrasných a ovocných rostlin -sortiment jehličnaté, listnaté dřeviny Realizace sadovnických úprav: -rodinné zahrady, firemní objekty, veřejná zeleň, parky, ...

Práce: -zemní Autodoprava: -přeprava sypkých materiálů -kontejnerová doprava Zemědělské služby: -sklizeň obilí zemědělskou technikou

Zemědělská výroba - vývoz a dovoz rostliných a živočišných komodit, včetně výrobků - zemědělské produkty Myslivost - chov a lov zvěře Včelařství - prodej medu

Agropodnik Prodej průmyslových hnojiv Odborné poradenství ve výživě a hnojení Výroba směsných hnojiv na mísírně Doprava pevných, kapalných a sypkých materiálů Variabilní aplikace hnojiv a vápenců stroji Terra Gator Chemická ochrana rostlin samojízdnými postřikovači Ro Gator Sklizeň plodin mlátičkou John Deere Mapování ...

Agriteam. Zemědělství: - rostlinná výroba. - živočišná výroba: - chov krav, krávy. - produkce mléka. Služby: - lisování píce do vaků. - kombajnová sklizeň. - lisování kulatých balíků (seno, sláma).

Nákladní doprava - autodoprava. - Tatra 815 sklopka 2ks - S3, S2 + vlek - Tatra MIX na přvoz betonu 2ks - kontejner pronájem na odpady, suť - cisterna VLH volně ložené hmoty například na cement, vápno je snímatelná Zemní práce: - bagrování, svahování, výkopy - UDS 114 šíře lopaty 70, 100, 130 - čelní nakladač 3 ks L34 - 3 m3 2ks ...

Výroba, činnost. Zemědělská výroba: - mléko - vepřové maso - rostlinná výroba - cukrovka, potravinářské obilí, sladovnický ječmen. Nakládání s odpady: - recyklace inertního odpadu. Výroba a montáž stájových technologií: - odvětrávání stájí - odlehčené stavby do zemědělství.

Zemědělská výroba: - rostlinná výroba. Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví. Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organizmům přípravky na ochranu rostlin.

Prodej - pneumatiky Servis - pneumatiky Prodej - pohonné hmoty Pořádání kulturních produkci zábav - provozování zařízeních pro zábavu Zemědělské služby

Zakládání a úpravy - fotbalová hřiště Zakládání, úpravy - trávníky Poskytování - služby pro zemědělce

Zemědělská výroba. Služby zemědělskou mechanizací.

Rostlinná a živočišná výroba. Prodej zemědělských komodit. Chov a prodej krůt. Nabídka služeb v oblasti zemědělské výroby.

- Nabídka zemědělských služeb a poradenství.

Chemická ochrana rostlin, rostl.produktů. V zemědělských, potravinářských provozech provádíme: -dezinfekce -deratizace -desinsekce.

Nabízíme: - kompletní technologický servis zpracování půdy - setí obilovin, kukuřice - zakládání porostů do meziplodin - dopravní systémy - aplikace statkových hnojiv - širokou nabídku kvalitních strojů - servis strojů aj.