Potřebujete pomoci se svou úrodou? Zemědělské firmy se mohou postarat o úpravy půdy, zemní práce, pomoc při pěstování obilnin, cukrovky, vojtěšky, řepky olejné a kukuřice, o posklizňovou úpravu a zajištění nákladní autodopravy na přepravu poseté úrody.

Zámečnictví, nástrojářství -Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí -Ubytovací služby -Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti -Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní ...

Služby: - zemědělské lužby a posklizňové činnosti - příprava staveniště

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů Opravy silničních vozidel

Zemní a stavební práce pro města i občany. Práci provádíme za použití vlastní mechanizace. Zemní a demoliční práce Chodníky, komunikace a mosty Vodohospodářské stavby Výstavba inženýrských sítí Sportoviště a kurty Projektová činnost, inženýring Rekonstrukce objektů a budov Provádění zimní údržby

Činnost: - zemní práce - výkopy - bourací práce - Traktorbagr CAT 428B Ekofarma, chov: - masný skot plemeno Limousine - prodej zástavového skotu Zemědělské služby: - sekání, lisování a balíkování - doprava obilí, siláže, senáže - přeprava lisovaného sena a slámy na větší vzdálenosti - práce nakladačem

-Velkoobchod a maloobchod -Zprostředkování obchodu a služeb -Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti -Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Rostlinná a živočišná výroba: - krmné obiloviny, víceleté pícniny - travní porosty - chov skotu - výkrm kuřat - chov včel Agroslužby.

Rostlinná a živočišná výroba: - chov skotu Agroslužby.

Služby: - sklizeň pícnin a kukuřice samojízdnou řezačkou

Deratizace - hlodavci Dezinsekce - hmyz Dezinfekce - choroboplodné zárodky Rostlinolékařství: - Postřiky, hnojení, asanace, ošetřování: - trávníky i u rodinných domů, hřišť apod. Provádíme nejrůznější ošetření dřeva: - postřiky proti dřevokaznému hmyzu - protiplísňové postřiky - protipožární postřiky dřevostaveb, nejrůznějších ...

Zpracování produktů živočišné a rostlinné výroby. Velkoobchod, prodej: - zemědělské produkty a živá zvířata

Prodej - kůže vyčiněná jehňata, kůzlata Sečení travnatých ploch - mulčování - výřezy křovinořezem Prodej - chovná jehňata, kůzlata - plemenné chovné hnědé kozy a kozlové - jehňata a kůzlata na zabití Prodej - uleželý slaměný hnůj - kulaté balíky sena a ovesné slámy - oves - pšeničné otruby Balíkování ...

Prodej - komposty - ornice Lesní práce Zemědělská výroba Kompostování - skladování ornice

Nákladní doprava Zemědělské služby

Ustájení konívýcvik koní - přeprava koní vnitrostátní a mezinárodní Prodej - výpočetní technika Služby v oblasti výpočetní technikyprodej výpočetní techniky, elektroniky a příslušenství Zemědělská výroba Služby prováděné traktorem (doprava, pluhování, seč a zpracování sena)

Lesnictví Zemědělské služby - zemědělská prvovýroba

Služby pro zahradnictví Služby pro zemědělství

Skladování - zemědělské komodityposklizňové služby zemědělským a jiným subjektům sušení, čištění a skladování olejnin, obilnin a krmiv

Doprava - nákladní - standardní návěsy, lowdecky, kontejnerové vozy BDF, ADR , sklápěcí návesy, dodávkové vozy Prodej - písek - štěrk Prodej - uhlí Míchání krmiv pro hospodářská zvířata

Poradenství v oblasti pojišťovnictví a risk managementu - objektivní zhodnocení stávajících pojistných smluv - analýzy a zhodnocení rizik pojistných rizik - návrh optimálních pojistných programů - asistence při likvidacích pojistných událostí - správy a aktualizace pojistných smluv - sjednání pojištění u vhodných ...

Úklidové práce Sekání trávy Orání

Výroba a zpracování - zemědělské produkty

Rostlinná výroba Zemědělská činnost - služby zemědělcům

-Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -Projektování pozemkových úprav -Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti -Velkoobchod a maloobchod