Potřebujete pomoci se svou úrodou? Zemědělské firmy se mohou postarat o úpravy půdy, zemní práce, pomoc při pěstování obilnin, cukrovky, vojtěšky, řepky olejné a kukuřice, o posklizňovou úpravu a zajištění nákladní autodopravy na přepravu poseté úrody.

Skladovanie Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Služby súvisiace s počítačovým ...

Textilná výroba; Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby; Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve; Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov; Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou ...

Skladovanie; Výroba hotových krmív; Chov laboratórnych zvierat; Sprostredkovateľská činnosť; Výroba organických chemikálií; Poradenstvo v oblasti poľnohospodárskej výroby; Výroba iných chemických látok - dezinfekčný prostriedok pre dojacie zariadenia; Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických ...

Vydavateľská činnosť Výroba vína a vinárskych výrobkov Predaj jedov a žieravín v maloobchode Poskytovanie služieb poľnohospodárskymi mechanizmami Poradenská činnosť v oblasti používania pesticídov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Leasing v rámci predmetu podnikania Predaj jedovatých látok a prípravkov Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Organizácia a realizácia školení, kurzov, seminárov, sympózií Veľkoobchodná, maloobchodná, sprostredkovateľská a poradenská činnosť v rámci predmetu činnosti Výroba, úprava, balenie, skladovanie, nákup a predaj osív, ...

Tvorba zelene Údržba zelene Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Skladovanie; Sťahovacie služby; Administratívne služby; Prieskum trhu a verejnej mienky; Čistiace a upratovacie služby; Reklamná a propagačná činnosť; Výroba plastov v primárnej forme; Uskutočňovanie stavieb a ich zmien; Výroba a hutnícke spracovanie kovov; Výroba jednoduchých výrobkov z kovu; Opracovanie kovu jednoduchým ...

Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prevádzkovanie športových zariadení Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Pestovanie, spracovanie a obchodovanie s ...

Pohostinská činnosť Sprostredkovateľská činnosť Poskytovanie služieb poľnohospodárskou technikou a jej prenájom Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu volnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kultúrnych a ...

Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

Skladovanie Zemné práce Vodoinštalačné práce Výroba korkových zátok Výroba výrobkov z plastov Prenájom hnuteľných vecí Prevádzkovanie výdajne stravy Prevádzkovanie závlahových zariadení Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Sprostredkovanie v rozsahu voľnej živnosti Služby s poľnohospodárskymi a stavebnými strojmi Informatívne ...

Výroba nápojov; Počítačové služby; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu; Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve; Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod);

Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom; Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod);

Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo v rozsahu voľnej živnosti

Reklamná činnosť; Úprava parkov a zelene; Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti;

Aranžérske práce Tvorba a údržba zelene Úprava interiérov zeleňou Zemné a strojnomechanické práce Poradenská činnosť v oblasti záhradníctva Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Vypracovávanie technologických postupov, prieskumov, rozborov, rozpočtov v oblasti záhradníctva Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému ...

Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinami Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť) Sprostredkovateľská činnosť v ...

Opravy motorových vozidiel; Poskytovanie služieb mechanizmami; Služby súvisiace s rastlinnou výrobou; Poskytovanie osobnej služby - vedenie motorového vozidla; Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru na účely jeho ...

Sprostredkovateľská činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej ...

Stolárstvo Malobchod so stavebným materiálom, nábytkom, bytovými doplnkami, sklom

Prevádzkovanie závlah Opravy motorových vozidiel Mechanizované zemné práce Sprostredkovateľská činnosť Veľkoobchod s potravinami,ovocím,zeleninou Výroba a opravy poľnohospodárskych strojov Údržba a čistenie hydromelioračných zariadení Veľkoobchod s hutným materiálom a výrobkami z dreva Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému ...

Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Hubenie škodlivých živočíchov, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a ...

Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou ...