Potřebujete pomoci se svou úrodou? Zemědělské firmy se mohou postarat o úpravy půdy, zemní práce, pomoc při pěstování obilnin, cukrovky, vojtěšky, řepky olejné a kukuřice, o posklizňovou úpravu a zajištění nákladní autodopravy na přepravu poseté úrody.

Chmelařství, družstvo Žatec se zabývá pěstováním a výrobou chmele a výstavbou chmelnicových konstrukcí. Chmelařská mechanizace prodej, servis: - česačky chmele - modernizace česacích strojů - tažená česačka chmele pro česání nízkých chmelnicových konstrukcí - postřikovače rostlin, sadů, vinic, chmelnic i plošně do polí - tlakové ...

-Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků -Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů -Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody -Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební ...

Sady a školky : - ovocnářství, ovoce - jablka, hrušky, třešně, višně, broskve - víno, vinice, hrozny - degustace vína - rekultivace, krajinotvorba - agroturistika - chov koní - rybářství.

Rostlinná výroba: - pšenice potravinářská, krmná - ječmen krmný, proso, ječmen sladovnický i krmný, hořčice, kmín - množení osiv. Školkařská výroba: - výpěstky ovocných stromků, drobného ovoce a růží. Růže: - mnohokvěté - velkokvěté - pnoucí. Ovoce: - jabloně - hrušně - třešně - višně - slivoně - švestky - ...

Výroba, prodej: - nábytek na míru

Služby: - projekce a zakládání zahrad a veřejné zeleně

Služby, práce: - polní práce - lesní práce - služby zemědělcům

Opravy a servis strojů, motorů a převodovek. Agroslužby - sekání polí a luk - lisování balíků - orba - prodej sena, slámy a hnoje - odvoz fekálií.

Agroslužby - zemědělská prvovýroba.

Autorizovaný prodej, servis: - traktory zn. Zetor Služby: - likvidace autovraků Služby zemědělcům: - sklizeň obilovin - orba, setí

Zemědělská výroba - pěstování obilnin, pšenice, oves, ječmen, kukuřice a pícnin - chov ovcí, koz - výkrm a chov hovězího dobytka - přepravu hospodářských zvířat (vnitrostátní i mezinárodní) - lisování balíků, sečení, obracení a nahrabování sena.

Eko farma Výsluní - chov masných plemen skotu Herefor - výroba palivového dřeva - pilařská malovýroba - zemědělská činnost, traktorová doprava - služby při sklizni - vedení účetnictví.

Zemní práce - hloubené vykopávky jámy, rýhy, šachty - odkopávky a prokopávky - urovnání a hutnění terénu. Rekonstrukce, výstavba - rodinné a bytové domy - byty. Strojní obrábění kovů - frézování. - svářečské práce. Kovovýroba, zámečnické práce. Rostlinná výroba.

Pronájem - nebytové a skladové prostory. Chov, porážka, porcování, velkoobchod, maloobchod - drůbež - drůbež celá i porcovaná. Rostliná výroba. Lesnická činnost.

Služby: - chov skotu - výroba, prodej palivové dřevo - služby při sklizni píce - prodej lisovaného sena

Biofarma - ekologicky hospodařící v podhůří Českého středohoří

Rekultivace: - výsadba lesních sazenic - mulčování - zalesňování - ozeleňování rekultivovaných ploch a následná pěstební péče - prořezávky porostů lesních dřevin, výchovné zásahy - prořezávky a úpravy ploch pod elektrovody - štěpkování a likvidace organických zbytků - zemědělské a rekultivační práce - zimní údržba silni, ...

Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví.

Provádíme: - zahradnickou činnost - stavební činnost - projektovou činnost

Komunální práce. Vývoz fekálií z jímek, septiků a žump. Služby v zemědělství, zahradnictví, lesnictví Zimní údržba komunikací

Poradenské a konzultační služby spojené se zemědělskou problematikou včetně fytoenergetiky.

Služby: - čistička obilí.

Činnost: - výroba a prodej zemědělských produktů.

Servis - startéry - alternátory Opravy - motorová vozidla Opravy - motorová vozidla Prodej a pronájem - vysokozdvižné vozíky DIESEL Servis - vysokozdvižné vozíky DIESEL - plošinové vozíky BALKANCAR - technické kontroly VZV + LPG Kombajnová sklizeň