Výsadba, údržba, těžba a následné zpracování dřeva patří do kompetencí majitelů lesů a spravujících spolků, které realizují těžbu různých typů dřevin a jejich zpracování na kusové nebo topné dřevo. Dále nabízí úpravu městských porostů a ošetření stromků.

Příspěvková organizace Lázeňské lesy Karlovy Vary spravuje lesy, které jsou ve vlastnictví statutárního města Karlovy Vary. Zabýváme se lesním hospodářstvím, hospodařením se svěřenými pozemky a lesními porosty. Zajišťujeme péči o les a obnovu lesa, dále těžbu dřeva a poskytování služeb v myslivosti. Hlavní část lesů v blízkém okolí má rozlohu cca ...

Lesní výroba. Komplexní obhospodařování lesních porostů. Prodej a pěstování: -lesní kultury. Prodej: -lesní a zahradní technika. Výroba, prodej, export: -palisády -plotovky -rýgle, kůly.

Služby: - těžba dřeva - přibližování dřeva koněm, UKT nebo vyvážecím vlekem

Dřevorubecké práce: - kácení stromů - kácení rizikových stromů - kácení stromů pomocí horolezecké techniky - těžba dřeva - asanační kácení - sázení stromů - odfrézování pařezů - výkup lesů

Služby, práce: - lesnictví - dřevovýroba Chov: - masný skot

Dřevařská výroba: -řezivo -výrobky ze surového řeziva. Lesnická výroba. Myslivost: -poplatkový odstřel. Speciální doprava.

Služby: -odborná správa lesa -pěstební a těžební práce.

Smíšené hospodářství Pěstování plodin jiných než trvalých Živočišná výroba Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti Sladkovodní akvakultura

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Řeznictví a uzenářství -Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti -Zprostředkování obchodu a služeb -Ubytovací služby -Pronájem a půjčování věcí movitých Hostinská činnost Prodej ...

-Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků -Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti -Zprostředkování obchodu a služeb Opravy silničních vozidel

-Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné -Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti

-Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -Velkoobchod a maloobchod -Pronájem a půjčování věcí movitých -Projektování pozemkových úprav -Zprostředkování obchodu a služeb -Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zámečnictví, nástrojářství -Zprostředkování služeb -Specializovaný maloobchod -Velkoobchod -Zprostředkování obchodu -Výroba pilařská a impregnace dřeva -Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti Hostinská činnost Truhlářství, podlahářství

-Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -Velkoobchod a maloobchod Řeznictví a uzenářství

-Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti -Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Těžba dřeva, pěstební činnost. Služby v lesnictví, výškové práce z lana, obchodní činnost.