Výsadba, údržba, těžba a následné zpracování dřeva patří do kompetencí majitelů lesů a spravujících spolků, které realizují těžbu různých typů dřevin a jejich zpracování na kusové nebo topné dřevo. Dále nabízí úpravu městských porostů a ošetření stromků.

Naše firma nabízí svým zákazníkům výrobu dřevěných frézovaných kuláčů a půlkuláčů vhodných na palisády, ploty, ohrady, dětská hřiště, kůly ke stromům, sloupky, plotovky, rýgle, houpačky, pískoviště, lavice, stoly, dřevěné stavby a zahradní doplňky. Současně také provádíme tlakovou impregnaci dřeva. Dřevo nabízíme smrkové, borovicové, dubové a ...

Lesní správa Jablonec nad Nisou, instituce působící v okrese na úseku životního prostředí.

Společnost Martin Plachta provádí veškeré lesnické a zahradnické práce. Soustředíme se na těžbu a přibližování dřevní hmoty, údržbu živých plotů a sečení travnatých ploch, včetně svahů. Mezi naše další služby patří správa lesního majetku. Lesnické práce: - těžba, přibližování dřevní hmoty - předmýtní, mýtní těžba dřeva - těžba polomů - ...

Těžba dřeva: - přibližování dřeva lanovkami - přibližování vyvážecími soupravami - přibližování UKT a LKT

Služby: - komplexní služby v lesním hospodářství - zalesňování a pěstební práce - těžba dřeva - odborný lesní hospodář - rizikové kácení dřevin Výroba, prodej: - palivové dřevo, dříví

Lesnictví: - těžba dřeva - prodej, výkup dřeva - zalesnění a následná péče - služby v oblasti myslivosti - specializovaný maloobchod. Sídlo: Žižkova 231 470 01 Česká Lípa

-těžba dřeva, manipulace a zpracování dřeva -nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živností volných -Výroba chemických látek a chemických přípravků -Úprava a rozvod užitkové vody a provozování vodovodů a kanalizací -Zprostředkování obchodu a služeb -Reklamní činnost a marketing -Pořádání odborných kurzů, školení a ...

Služby - kompletní služby pro vlastníky lesů - těžba a přibližování dřeva - odlesňování stavebních ploch - pěstební činnost - výškové práce. Prodej palivového dřeva.

Služby: - komplexní, nebo i částečné služby vlastníkům lesů - těžba a přibližování dřeva - odlesňování stavebních ploch - pěstební činnost - výškové práce - prodej palivového dřeva v délkách 2 - 6m

Těžba dřeva Parkové úpravy zahrad a pozemků Vinárna, vinný sklípek Chata - ubytování

Odborný lesní hospodář. Lesnické služby: - pěstební práce - těžba dřeva, výkup dřevní hmoty - doprava dřeva - přidružená výroba - výrobky ze surového dřeva .

Prodej: - prodej zahradní a lesní mechanizace - výkup a těžba dřeva - palivové dřevo, - myslivecké potřeby, - lesnické služby, - zbraně a střelivo.

Správa lesa, těžební a pěstební činnost a prodej palivového dřeva.

Lesní hospodářství: - pěstební činnosti - palivové dřevo - arboristika - rizikové kácení - těžební činnosti - činnost odborného lesního hospodáře - správa lesních majetků - prodej dřeva - mimoškolní výchova, lektorská činnost - lesní pedagogika

Zpracování dřeva, prodej: - řeziva - komplexní lesnická činnost - hospodářské a projektové práce - těžba dřeva, úklid a zalesnění

Nyní nabízíme provedení těchto prací: - těžba dřeva - přibližování dřeva - štěpkování biomasy - rekultivace - pěstební činnost - oplocenky - výškové práce - obchod se dřevem

Těžba a zpracování dřeva.

Soukromý zemědělec. Pěstování lesa a těžba dřeva. Činnosti související s pěstováním lesa a těžbou dřeva.

Stavební práce: -kompletní stavby "na klíč" -zateplování objektů i pro program Zelená úsporám -opravy fasád -výměny oken a balkonů, možnost pomoci při zajištění zdrojů -střechy - práce tesařské, klempířské i pokrývačské -historické stavby/památkové stavby -oprava, rekonstrukce a výstavba lesních cest -oprava, rekonstrukce a výstavba ...

Lesní výroba: - pěstování lesa - těžba dřeva.

Služby: - lesnická činnost - práce motorovou pilou

Těžba - dřevo Polygrafická činnost Vydavatelství Lesnictví