Výsadba, údržba, těžba a následné zpracování dřeva patří do kompetencí majitelů lesů a spravujících spolků, které realizují těžbu různých typů dřevin a jejich zpracování na kusové nebo topné dřevo. Dále nabízí úpravu městských porostů a ošetření stromků.

Těžba dřeva Prodej - hračky Lesnictví - těžba dřeva

Těžba - dřevo Demolice Stavební činnost Inženýrská činnost Lesnictví

Kácení stromů Zemní práce Pokládka - dlažby Prodej - zeminy Údržba a realizace - zahrady

Hostinská činnost Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti jezdectví -Pronájem a půjčování věcí movitých -Ubytovací služby -Zprostředkování obchodu a služeb -Velkoobchod a maloobchod -Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí -Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) -Reklamní činnost, marketing, ...

-Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost

Smíšené hospodářství Živočišná výroba Pěstování plodin jiných než trvalých Lesnictví a těžba dřeva

Truhlářství, podlahářství -Velkoobchod a maloobchod -Zprostředkování obchodu a služeb -Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti