Výsadba, údržba, těžba a následné zpracování dřeva patří do kompetencí majitelů lesů a spravujících spolků, které realizují těžbu různých typů dřevin a jejich zpracování na kusové nebo topné dřevo. Dále nabízí úpravu městských porostů a ošetření stromků.

Těžba dřeva harvestorovou technologií Lesní práce s mechanismy

Těžba a úprava: - plavené kaoliny - jílovité zeminy - slévárenské a technické písky.

Nátěry fasád a střech ve výškách Kácení stromů a dřevin i rizikové kácení ve výškách Práce ve výškách - čištění okapů a fasád - mytí oken Výškové práce - pomocí horolezecké techniky - Praha, Brno, Plzeň, Ústí nad Labem - nátěry fasád a střech - čištění okapů a fasád - mytí oken - kácení stromů a dřevin i rizikové

-Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti -Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost Hostinská činnost

-Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

-Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -Velkoobchod a maloobchod Truhlářství, podlahářství

-Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti -Přípravné práce pro stavby -Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků - výroba laminátových výrobků Truhlářství, podlahářství

Práce s vysokozdvižnou plošinou až 22m Péče o stromy kácení, zdravotní a rizikové řezy Drobné truhlářské práce Likvidace - komunální a nebezpečné odpady Zemní práce - stroj JCB Přípravné stavební práce Povrchové úpravy - kovy Svařování - kovy Zakládání a rekonstrukce parků, zahrad a doprovodné ...

Smíšené hospodářství Výroba elektřiny Pěstování plodin jiných než trvalých Sladkovodní akvakultura Lesnictví a těžba dřeva

Pěstování plodin jiných než trvalých Lesnictví a těžba dřeva Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty Sladkovodní akvakultura

Těžba dřeva včetně dopravy Prodej - zvěřina Terénní úpravy Zahradní a parkové úpravy Lesnictví - školkařská a pěstební činnost Služby pro zemědělství