Pro podporu pěstování zemědělských plodin je možné zakoupit hnojiva i chemikálie organického a průmyslového původu. Kravský, ovčí a koňský hnůj, dusíkatá, fosforečná, vápenatá nebo draselná hnojiva, vícesložková průmyslová hnojiva NPK a pesticidy.

Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied Organizovanie kurzov, školení a seminárov Výroba a predaj hnojív Prenájom hnuteľných vecí Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Sprostredkovateľská činnosť v ...

Výroba a predaj kŕmnych zmesí Predaj jedovatých látok a prípravkov v maloobchode Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba a predaj jedovatých látok a prípravkov na ničenie škodcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej ...

Výroba hnojív na prírodnej báze Poradenská činnosť v oblasti energetiky Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa tovaru na ...

Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie v oblasti výroby v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností Prenájom hnuteľných ...