Pro podporu pěstování zemědělských plodin je možné zakoupit hnojiva i chemikálie organického a průmyslového původu. Kravský, ovčí a koňský hnůj, dusíkatá, fosforečná, vápenatá nebo draselná hnojiva, vícesložková průmyslová hnojiva NPK a pesticidy.

Prieskum trhu Výroba nápojov Reklamná činnosť Administratívne práce Organizovanie kurzov a školení Automatizované spracovanie údajov Preklady a tlmočenie z/do jazyka anglického Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej ...

Upratovacie a čistiace služby Výroba organických chemikálií Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Podnikanie ...

Marketing, Reklamná činnosť Leasingová činnosť Vedenie účtovníctva Administratívne práce Plnenie tlakových nádob na plyn Skladovanie a doprava technických plynov Odbyt (preprava) zvlášť nebezpečných jedov Montáž, opravy a údržba tlakových zariadení Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Výroba nápojov Finančný leasing Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Výroba mliečnych výrobkov Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne Činnosť podnikateľských, ...

Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Organizovanie kultúrnych a iných ...

Skladovanie Sadové úpravy Podnikatelské poradenstvo Výkon dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie Poradenská a konzultačná činnosť v chémii Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov Hubenie škodlivých živočíchov, mikroorganizmov a potláčanie ...

Počítačové služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Výroba organických chemikálií Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov Kúpa tovaru na ...

Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Predaj jedov a žieravín v maloobchode Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Tlač a výroba obalov, balenie výrobkov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Sprostredk. nákup a predaj tovaru v rozshu voľnej živnosti Nákup a odbyt zvlášť nebezpečných jedov - agrochemikálií

Výroba krmív Poradenstvo v poľnohospodárstve Výroba a odbyt jedov a žieravín okrem zvlášť nebezpečných Vykonávanie laboratórnych rozborov rastlín, pôd, vôd a rozborov všetkých poľnohospodárskych produktov Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /Maloobchod/ a iným prevádzkovateľom živnosti ...

Kľúčová služba Kopírovacie a rozmnožovacie služby Vývojová a poradenská činnosť v oblasti chémie Prevádzkovanie zariadení na regeneráciu a rekondíciu Služby v oblasti záhradníctva v rozsahu voľnej živnosti Výroba a odbyt jedov a žieravín s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...