Pro podporu pěstování zemědělských plodin je možné zakoupit hnojiva i chemikálie organického a průmyslového původu. Kravský, ovčí a koňský hnůj, dusíkatá, fosforečná, vápenatá nebo draselná hnojiva, vícesložková průmyslová hnojiva NPK a pesticidy.

Jazda na koni Fotografické služby Zapožičiavanie koní Výuka základov jazdectva Sprostredkovanie obchodu a služieb Organizovanie športových podujatí Výuka ošetrovania a kŕmenia koní Obchodná činnosť - priemyselný tovar Obchodná činnosť - potravinárske a poľnohospodárske výrobky Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov ...

Baliace činnosti Upratovacie práce Služby v lesníctve Vedenie účtovníctva Čistenie komunikácií Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Osev a zatrávňovanie plôch Reklamné a propagačné služby Záhradnícke a sadovnícke práce Výsadba a údržba verejnej zelene Poradenstvo v oblasti životného prostredia Činnosť ekonomických a ...

Výroba základných organických chemikálií Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr Obstarávanie služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním ...

Výroba kŕmnych zmesí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických ...

Výroba nápojov Finančný leasing Počítačové služby Výroba kŕmnych zmesí Administratívne služby Prevádzkovanie strelnice Úschova zbraní a streliva Spracovanie prírodného medu Prieskum trhu a verejnej mienky Vykonávanie odťahovej služby Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Výroba organických ...