Pro podporu pěstování zemědělských plodin je možné zakoupit hnojiva i chemikálie organického a průmyslového původu. Kravský, ovčí a koňský hnůj, dusíkatá, fosforečná, vápenatá nebo draselná hnojiva, vícesložková průmyslová hnojiva NPK a pesticidy.

Výroba biomasy; Baliace činnosti; Poskytovanie služieb mechanizmami; Prenájom dopravných prostriedkov; Výroba drevnej štiepky a drevného odpadu; Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín; Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu; Demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu; Skladovanie, prekladištia nákladov ...

Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Výroba záhradníckeho substrátu v rozsahu voľnej živnosti Výroba a montáž ekologických septikov /plastových a kovových/ Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Baliace činnosti Výroba a úprava hnojív Výroba plastov a výrobkov z plastov Výroba brikiet z dreveného a iného bioodpadu SPRACOVANIE A ÚPRAVA OSÍV,SADÍV A POĹNÝCH PLODÍN KONZULTAČNÁ,PORADENSKÁ A SPROSTREDKOVATEĹSKÁ ČINNOSŤ V PREDMETE ČINNOSTI BALENIE OSÍV,SADÍV,POĹNÝCH PLODÍN,POĹNOHOSPODÁRSKYCH PRODUKTOV, PRIEMYSELNÝCH,SPOTREBNÝCH A ...

Podnikateľské poradenstvo Nákup a predaj osiv a sadív Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba, spracovanie a predaj priemyselných kompostov a hnojív Predaj jedov a žieravín v maloobchode s výnimkou zvlášť nebezpečných jedov Výroba čistiacich, leštiacich a ochranných prípravkov pre ...

Poradenstvo v oblasti výživy a ochrany rastlín Výroba Bio prípravkov pre ochranu rastlín povolených v ekologickom poľnohospodárstve Poradenstvo v oblasti odstraňovania kontaminácie pôd ťažkými kovmi ekologickým spôsobom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Vedenie účtovníctva Upratovacie a čistiace práce Maliarske a natieračské práce Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Podnikateľské a obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru za účelom jeho ...

Baliaca činnosť Skladovanie technických plynov vo fľašiach Výroba primyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín Odbyt jedov a žieravín s výnimkov jedov zvlášť nebezpečných Analýza materiálov z rôznych oblastí priemyslu, vôd, pôd, odpadov, kalov a plynov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej ...

Počítačové služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a ...

Sprostredkovanie obchodu Podnikateľské poradenstvo Výroba kozmetických prípravkov Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Demolácie, búracie, zemné a výkopové práce a prípravné práce pre stavbu Mechanická montáž technologických zariadení pre ...