V sortimentu ostatních zemědělských produktů se nachází seno a sláma v kulatých a kvádrových balících, zemědělské plodiny, přadné rostliny, pytle a velkoobjemové vaky, osiva, semena rostlin a plodin a v neposlední řadě také doplňkové agrární komodity.

Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve.

Sprostredkovanie obchodu a služieb. Maloobchod s tovarom v rozsahu voľných živností. Veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľných živností. Prenájom poľnohospodárskej techniky a motorových vozidiel. Oprava a údržba motorových vozidiel a poľnohospodárskych strojov. Služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu okrem veterinárnych úkonov. Obchodná ...

Sprostredkovateľská činnosť Management a poradenská činnosť sortimentu viazaných a koncesovaných obchodných živností Nešpecializovaný veľkoobchod s tovarom každého druhu okrem Maloobchod s potravinami,priemyselným tovarom a záhradkárskymi potrebami Veľkoobchod s poľnohospodárskymi produktami rastlinnej a živočíšnej výroby vrátane živých ...

Výroba sladu Poskytovanie software Predaj agrochemických prípravkov - pesticídov Výroba osív a sadív a ich uvádzanie do obehu Mlynárstvo - výroba a predaj mlynských výrobkov Technologická úprava osív a sadív a ich skladovanie Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Laboratórna chemická analýza poľnohospodárskych produktov Kúpa ...

Piliarska výroba Upratovacie práce Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Výroba cementovaného tovaru Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Ochrana stromčekov proti škodcom Poskytovanie leasingových služieb Výroba štrku z prírodného kameňa Predaj ojazdených motorových vozidiel Prenájom poľnohospodárskych ...

Prevádzkovanie gátra. Pílenie a približovanie dreva. Maloobchodná činnosť v rozsahu živností voľných.

Prieskum trhu. Upratovacie služby. Faktoring a forfaiting. Reklamná a propagačná činnosť. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Prenájom nehnuteľností vrátane doplnkovej služby - upratovacie služby. Kúpa tovaru ...

Reklamná činnosť Údenárska výroba Donášková služba Vedenie účtovníctva Skladové hospodárstvo Výroba kŕmnych zmesí Vydavateľská činnosť Prenájom nehnuteľností Spracovanie prírodného medu Chov vybraných druhov zvierat Výskum trhu a verejnej mienky Ťažba a približovanie dreva Nákup a predaj nehnuteľností Prevádzkovanie výdajne ...

Pěstování ostatních plodin jiných než trvalých Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách

Zastaváreň Výroba videa Predaj na trhoch Sekretárske služby Spracovanie zemiakov Vedenie účtovníctva Výroba ovocného vína Sprostredkovanie obchodu Výroba drevených obalov Výroba pleteného tovaru Podnikatelské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Automatizované spracovanie dát Leasing spojený s financovaním Maloobchod mimo riadnej ...

Prieskum trhu Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Výroba mlynských výrobkov Prenájom motorových vozidiel Reklamná a inzertná činnosť Výroba nealkoholických nápojov Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu, ...

Nákup a predaj dreva Nákup a predaj krmív Ubytovanie v súkromí Výroba šindlov a reziva Zemné práce s mechanizmami Sprostredkovanie obchodu a služieb Prevádzkovanie sauny a fitnescentra Prenájom poľnohospodárskej techniky Výroba drevených brikiet, štiepkovanie dreva Prenájom elektrospotrebičov a športových potrieb Nákup a predaj ...

Pohostinská činnosť Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti Obchodná činnosť s poľnohospodárskymi produktami Obchodná činnosť s potrav. priemysel. a spotrebným tovarom Prenájom nehnuteľností pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním ...

Sprostredkovanie obchodu. Geodetické a kartografické práce. Poradenská činnosť v oblasti pozemkových úprav. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti. Vypracovanie pedologických prieskumov, bilancie skrývky, ...

Predaj jedov v maloobchode Realizácia sadových úprav Výroba nealkoholických štiav a nápojov Spracovanie a balenie ovocia,zeleniny a potravín Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Obchodná činnosť so záhradníckymi potrebami a ...

Upratovacie práce Maliarske a natieračské práce Obkladanie stien suchým spôsobom Práce so špeciálnymi mechanizmami Opravy cestných motorových vozidiel Obsluha (vedenie) cudzieho motorového vozidla Vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním Demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy Nákladná cestná doprava vykonávaná ...

Sprostredkovanie obchodu Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) ...

Lízingová činnosť Prenájom hnuteľných vecí Predaj krmív a ich súčastí Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Sprostredkovanie obchodu Sprostredkovateľská činnosť Leasing spojený s financovaním Inžinierska a poradenská činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Veľkoobchod a maloobchod s textilom Prípravné práce k realizácii stavby Veľkoobchod a maloobchod s odevami a obuvou Veľkoobchod a maloobchod so zeleninou, ovocím Poradenská činnosť v ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

Pneuservis Odťahová služba Sprostredkovanie obchodu Pomocné stavebné práce Výoba a predaj nealkoholických nápojov Predaj dvojstopových motorových vozidiel Zemné práce, výkopové a búracie práce Osobná nepravidelná neverejná cestná doprava Sprostredkovanie služieb v rozsahu voľnej živnosti Obchodná činnosť s tovarom mimo viazaných a ...