V sortimentu ostatních zemědělských produktů se nachází seno a sláma v kulatých a kvádrových balících, zemědělské plodiny, přadné rostliny, pytle a velkoobjemové vaky, osiva, semena rostlin a plodin a v neposlední řadě také doplňkové agrární komodity.

Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom Veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi Veľkoobchod s poľnohodárskymi základnými produktami Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností Sprostredkovanie obchodu mimo činností vyžadujúcich zvláštne ...

Výroba a predaj hroznového vína Nákup a predaj poľnohospodárskych produktov Organizovanie kultúrnych podujatí súvisiacich s agroturistikou Reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému ...

Skladovanie Prenájom nehnuteľností Reklamná a propagačná činnosť Administratívne a kancelárske práce Nákup a predaj prípravkov na ochranu rastlín Nákup a predaj semien a záhradkárskych potrieb Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Zabezpečovanie služieb potrebných na ...

Podnikateľské poradenstvo Sprostredkovanie obchodu a služieb Preklady ( vrátane tlmočníckych služieb ) Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu ...

Opravy strojov Prevádzkovanie závlah Miešanie krmív - výroba a predaj

Reklama a propagácia Sprostredkovanie obchodu a služieb Obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti

Sprostredkovateľská činnosť Výroba dochuťovadiel do jedál Výroba konzervovanej a sterilizovanej zeleniny Konzultačná a poradenská činnosť v predmete podnikania Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho ...

Výroba hygienických a kozmet.výrobkov na báze spracov.vaty nákup a predaj tovarov,na ktoré zákon nevyžad.osob.povolenie výroba potravinárskych koncentrátov a i.upravených potravín Výroba drevených obalov Výroba textilných výrobkov Spracovanie a balenie poľnohospodárskych plodín

Výroba a predaj keramiky Prenájom strojov a dopravných prostriedkov Projektová činnosť v oblasti sadovníctva Výroba a pestovanie ovocných a okrasných rastlín Lektorská a školiaca činnosť v oblasti záhradníctva Aranžovanie kvetinovej výzdoby interiérov a exteriérov Prenájom živých a umelých kvetov a dekoračných doplnkov Obchodná a ...

Prieskum trhu Prenájom nehnuteľností Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/ Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/

Reklamné činnosti Prenájom spotrebného tovaru Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Výroba, miešanie a predaj miešaných krmív Dovoz a predaj krmív a premixov, hygienických produktov a chovných zvierat

Reklamná činnosť Balenie osív a sadby Sprostredkovateľská činnosť Poradenská činnosť v oblasti záhradníctva Návrh, realizácia a údržba sadovníckych a záhradných úprav Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti ...

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Skladovanie v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť v poľnohospodárstve Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej ...

Skladovanie Nákup a predaj osív Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Administratívne služby Výroba hotových krmív Leasing spojený s financovaním Poradenstvo v odbore agrochémie Prevádzkovanie verejného skladu Poskytovanie služieb mechanizmami Reklamná a propagačná činnosť Výsadba, údržba a úprava zelene Spracovanie rýb a rybích ...

Skladovanie Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Administratívne práce Sprostredkovanie obchodu Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie práce Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Pozberové úpravy rastlinných komodít Kúpa a ...

Reklamná činnosť Nákup a predaj tovarov Sprostredkovanie výkonu služieb Sprostredkovanie obchodu s tovarom Sprostredkovanie obchodu s nehnuteľnosťami

Prieskum trhu Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasati obchodu Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie a zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť) Zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za ...

Prieskum trhu Vedenie účtovníctva Údržba zelene, upratovanie Sprostredkovanie obchodu a služieb Reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Organizovanie vzdelávacích, kultúrnych a spoločenských podujatí Činnosť realitnej kancelácie - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu ...

Sprostredkovanie obchodu a služieb Sadovnícka a záhradnícka činnosť vrátane výsadby a údržby zelene Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti záhradníctva, obchodu a služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Sprostredkovanie obchodu Organizačné poradenstvo Nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti

Chov vybraných druhov zvierat Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinami Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Vydavateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Poskytovanie úverov z vlastných zdrojov Prenájom priemyselného a spotrebného tovaru Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí Faktoring a forfaiting okrem vymáhania súdnych pohľadávok Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu ...

Konzultačná činnosť v oblasti výživy hospodárskych zvierat Obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov

Balenie potravín pre maloobchod Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Obchodná, sprostredkovateľská činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti Činnosť realitnej kancelárie - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností

Veľkoobchod a maloobchod s poľnohospodárskymi produktami, rastlinami, kvetmi, potravinami, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, ovocím, zeleninou, mäsom a mäsovými výrobkami, hydinou, rybami, kôrovcami, mäkkýšmi, textilom, odevami, obuvou, surovými kožami a kožkami, koženými a kožušinovými výrobkami, tabakom a tabakovými výrobkami, ...