V sortimentu ostatních zemědělských produktů se nachází seno a sláma v kulatých a kvádrových balících, zemědělské plodiny, přadné rostliny, pytle a velkoobjemové vaky, osiva, semena rostlin a plodin a v neposlední řadě také doplňkové agrární komodity.

Skladovanie Baliace činnosti Služby pre rastlinnú a Obchodná činnosť, veľkoobchod a Spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny Poradenstvo v oblasti poľnohospodárskej výroby živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení Sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy Podnikateľské ...

Základanie a údržba zelene Výkopové, zemné a búracie práce Kvetinová, viazačská a arenžerská činnosť Montáž stavebnicových zavlažovacích systémov Poradenská činnosť v rozsahu voľných živností Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na ...

Čalúnnictvo Baliace činnosti Faktoring a forfaiting Neverejné skladovanie Vedenie účtovníctva Vydavateľské činnosti Prenájom hnuteľných vecí Činnosť colného deklaranta Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Veľkoobchod a maloobchod-textil Reklamná a propagačná činnosť Výroba tovarov a obalov z plastov Čistenie ...

Ambulantný predaj Výroba krmných zmesí Výroba peliet z biomasy Spracovanie tuhých palív Výroba éterických olejov Spracovanie plynných palív Výroba ekologických palív Iný maloobchod mimo predajne Nákup a predaj nehnuteľností Výroba surových olejov a tukov Výroba stužených jedlých tukov Výroba rafinérskych olejov a tukov Výroba ...

Predaj na trhoch Reklamné činnosti Zásielkový predaj Kopírovacie služby Fotografické služby Veľkoobchod s textilom Výroba hier a hračiek Sprostredkovanie obchodu Výroba tovaru z plastov Podnikateľské poradenstvo Predaj motorových vozidiel Výroba športového tovaru Vedenie účtovnej evidencie Prenájom motorových vozidiel Prenájom ...

- obchodná činnosť: maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

Služby pre rastlinnú výrobu, najmä vykonávanie chemickej ochrany a výživy poľnohospodárskych kultúr, viníc a ovocných sadov, aplikácie chemických prípravkov v súlade s vlasnosťami pôdy, miešanie priemyselných hnojív Porez dreva Výroba múky - skladovanie a Zasielateľstvo Reklamné činnosti Kopírovacie služby Správa registratúry Zúrodňovacie ...

Sprostredkovanie poskytovania úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt Skladovanie Finančný leasing Faktoring a forfaiting Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a ...

Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb ...

Strojov a mechanizmov Pohostinská činnosť Výroba kŕmnych zmesí Opravy poľnohospodárskych strojov Pomocné stavebné práce, zemné a demolačné práce Prenájom bytových a výrobných priestorov včítane skladovacích, Oprava drobných agregátov a to: čerpadiel, dynám, štartérov a alternátorov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Záložňa Finančný leasing Inzertná činnosť Personálny leasing Faktoring a forfaiting Leasing nehnuteľností Vydavateľská činnosť Marketing a prieskum trhu Podnikateľské poradenstvo Reklamná a propagačná činnosť Prekladateľské a tlmočnícke služby Skladovanie s výnimkou verejných skladov Organizovanie kurzov, školení a ...

Veľkoobchod s plastami Sprostredkovanie obchodu Veľkoobchod s potravinami Kúpa a predaj nehnuteľností Maloobchod v rozsahu veľkoobchodu Reklamná a propagačná činnosť Veľkoobchod s palivami a mazadlami Veľkoobchod s tovarom pre domácnosť Poradenská služba v poľnohospodárstve Veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami Veľkoobchod so ...

Skladovanie Sekretárske služby Prekladateľské služby Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a prístrojov Výroba a montáž plastových okien a dverí Sprostredkovanie obchodu v rozsahu predmetu činnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu predmetu činnosti Dodávka a montáž sadrokartónových a stropných systémov Maloobchod - ...

Zasielateľstvo Prekládka tovarov zo železničných vozňov širokého rozchodu do vozňov normálneho rozchodu a naopak Prekládka tovarov zo železničných vozňov na automobilovú prepravu a naopak Úprava tovarov na prepravu Služby spojené s prekládkou,úpravou a podajom tovarov na prepravu Maloobchod s uvedeným tovarom Prevádzkovanie colného ...

Nákup a predaj motorových vozidel Veľkoobchod-palivá,drevo,piliaren.ýrobky,stavebniny,mecha- nizmi a zariadenia Výroba piva a sladu Pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení) Sprostredkovanie obchodu s tovarmi vyššie uvedenými

Murárske práce Produkty rastlinnej výroby Prípravné práce na stavbu Výroba a predaj krmných zmesí Obchodná činnosť a sprostredkovanie obchodu, Poskytovanie prác a služieb poľnohospodárskych, Obchodná činnosť:spracovanie poľnohospod.výrobkov, mäsové polotovary,živočišné výrobky,živé zvieratá,

- Baliaca činnosť - Upratovacie služby - Poradenstvo pri zakladaní a úprave parkov a záhrad - Veľkoobchod so semenami a záhradkárskymi potrebami - Maloobchodná predajňa semien a záhradkárskych potrieb - Sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti - Dekoratívna činnosť, aranžovanie - Viazanie vencov a kytíc - Výroba sviečok - ...

Prípravné práce na stavbu, Prenájom výrobných prostriedkov, Ťažba kameňa jeho drvenie a predaj Práce a služby poľnohospodárske,zemné práce, Obchodná činnosť:rastlinné a živočišné výrobky,živé zvieratá

Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Deratizačné, dezinfekčné a dezinsekčné práce Výroba a predaj krmných zmesí pre hospodárske zvieratá výroba a predaj osív hustosiatych obil.,hrachu a ďatelinovín Výroba a predaj pekárenských výrobkov a potravinárskeho tov. Nákup a predaj potr.tovaru,ovocia,zeleniny,alko-nealko ...

Výroba a predaj krmných zmesí Opravy,údržba a montáž poľnohospodárskych strojov Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Veľkoobchod s poľnoh. základ. produktami a živými zvieratamimäsom a mliečnými výrobkymi Skladovanie Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Výroba vína ...

Staviteľ Maloobchod so zmiešaným tovarom Údržba a oprava motorových vozidiel Výroba hotového krmiva pre hospodárske zvieratá Maloobchod s chlebom, cukrárskými výrobkami a cukrovinkami Iné ubytovacie možnosti-prevádzkovanie chát po triedu * * * Správa a údržba bytového/nebytového fondu v rozsahu voľných živností

Maloobchod s potravinami Prenájom strojných zariadení Maloobchod s kozmetickými výrobkami Iný špecializovaný maloobchod-čistiace a pracie prostriedky Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov Veľkoobchod s potravinami,kozmetickými výrobkami,čistiacími a pracími prostriedkami Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových ...

Poradenská činnosť v oblasti mimoškolskej výchovy Obchodné poradenstvo Nákup a predaj pyrotechnických výrobkov /predaj pyrotechnických predmetov triedy II/T1/ Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v ...

Inžinierská a stavebná činnosť Nové znenie predmetu inžinierska činnosť v zmysle z.č. 136/1996 Z.z. : Inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností Činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby Činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby Pohostinská činnosť poľnohospodárske produkty Sprostredkovateľská činnosť priemyselný tovar, elektronika, ...

Veľkoobchod s pevnými,tekutými a plyn.palivami a príbuz.výrob Predaj spotrebnej elektroniky, mobilných telefónov a príslušenstva Veľkoobchod s nepoľnohospodárskymi meziproduktami, odpadom a šrotom Veľkoobchod s poľnohodárskymi základnými produktami a živými zvieratami Obchodná činnosť / veľkoobchod a maloobchod / v rozsahu voľných ...