V sortimentu ostatních zemědělských produktů se nachází seno a sláma v kulatých a kvádrových balících, zemědělské plodiny, přadné rostliny, pytle a velkoobjemové vaky, osiva, semena rostlin a plodin a v neposlední řadě také doplňkové agrární komodity.

Vedenie účtovníctva Predaj okrasných a ovocných drevín Technologická úprava osív a sadív Výroba mlynských výrobkov - Mlynárstvo Poradenská činnosť v poľnohospodárstve Veľkosklad s upravenými osivami a sadivami Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Inštalácia a údržba programov na spracovanie dát Výroba biologických prípravkov ...

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti; Reklamná činnosť; Prenájom motorových vozidiel; Prenájom strojov a zariadení; Sprostredkovateľská činnosť; Poskytovanie služieb mechanizmami; Spracovanie poľnohospodárskych ...

Leasing v rámci predmetu podnikania Predaj jedovatých látok a prípravkov Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Organizácia a realizácia školení, kurzov, seminárov, sympózií Veľkoobchodná, maloobchodná, sprostredkovateľská a poradenská činnosť v rámci predmetu činnosti Výroba, úprava, balenie, skladovanie, nákup a predaj osív, ...

Výroba a odbyt žieravých látok a prípravkov Výroba a odbyt veľmi jedovatých látok a prípravkov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla Výroba a predaj jedovatých látok a prípravkov s ...

Nákup a predaj semien a rozličného tovaru Nákup a predaj ovocia a zeleniny, osív, sadív, záhradkárskych potrieb,rozličného tovaru, potravín, drogériového tovaru- veľkoobchod

Skladovanie Zemné práce Vodoinštalačné práce Výroba korkových zátok Výroba výrobkov z plastov Prenájom hnuteľných vecí Prevádzkovanie výdajne stravy Prevádzkovanie závlahových zariadení Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Sprostredkovanie v rozsahu voľnej živnosti Služby s poľnohospodárskymi a stavebnými strojmi Informatívne ...

Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo v rozsahu voľnej živnosti

Skladovanie Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Spracovanie a konzervovanie zemiakov, ovocia a zeleniny Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a ...

Výroba premixov kŕmnych prísad a krmív pre zvieratá Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť v oblasti výroby krmív pre hospodárske a domáce zvieratá Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/

Podnikateľské poradenstvo Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve poľnohospodárskymi mechanizmami Spracovanie poľnohospodárskych výrobkov - čistenie, sušenie, skladovanie a balenie Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru ...

Baliace činnosti Skladovacia činnosť Výroba kŕmných zmesí Sprostredkovateľská činnosť Čistiace a upratovacie služby Sušenie a čistenie obilnín a iných plodín Poskytovanie služieb poľnohospodárskymi strojmi a mechanizmami Nájom a prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb kúpa tovaru na účely ...

Prieskum trhu Reklamná činnosť Obchodné a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť /s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona/ Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným ...

Údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a počítačov Obchod s prevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktami Poskytovanie software - predaj hotových progamov na základe zlmuvy s autorom Demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu v rozsahu voľných živností Obchod s chemickými výrobkami (priemyslené ...

Výroba nápojov Výroba kŕmnych zmesí Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Služby súvisiace s počítačovým ...

Výroba a skladovanie vitamínovo-minerálnych premixov doplnkových látok Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve strojnými mechanizmami Výroba a skladovanie krmív, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí pre hospodárske zvieratá Výroba a skladovanie nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu Kúpa tovaru za ...

Baliace činnosti Výroba a úprava hnojív Výroba plastov a výrobkov z plastov Výroba brikiet z dreveného a iného bioodpadu SPRACOVANIE A ÚPRAVA OSÍV,SADÍV A POĹNÝCH PLODÍN KONZULTAČNÁ,PORADENSKÁ A SPROSTREDKOVATEĹSKÁ ČINNOSŤ V PREDMETE ČINNOSTI BALENIE OSÍV,SADÍV,POĹNÝCH PLODÍN,POĹNOHOSPODÁRSKYCH PRODUKTOV, PRIEMYSELNÝCH,SPOTREBNÝCH A ...

Skladovanie Prenájom hnuteľných vecí Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Služby súvisiace s lesníctvom a ťažbou dreva Služby poskytované v poľnohospodárstve Záhradnícke služby Košíkárska výroba Poradenská, projektová a sprostredkovateľská činnosť v oblasti lesníctva a v ...

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti Reklamné a marketingové služby Poradenská činnosť v poľnohospodárstve Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Skladovanie, baliace činnosti, manipulácia s ...

Kúpa a predaj drevín a kvetín Poradenská činnosť v oblasti rastlinnej výroby Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

Výroba nápojov Výroba kŕmných zmesí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou ...

Veľkoobchod s obilím Vykonávanie prác poľnohospodárskymi mechanizmami Úprava a spracovanie poľnohospodárskych výrobkov - obilovín

Výroba kŕmnych zmesí Výroba priemyselných krmív Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Veľkoobchod s obilovinami a strukovinami Výroba a predaj kŕmnych výliskov (šrotu) Spracovanie (lisovanie) semien olejnatých plodín Poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania Extrakcia (spracovanie) výliskov z olejnatých ...

Závodné stravovanie Vedenie účtovníctva Sprostredkovateľská činnosť Činnosť účtovných poradcov Strojné a mechanizované zemné práce Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Poskytovanie služieb poľnohospodárskou technikou (strojmi, mechanizmami a náradím) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Murárstvo Mäsiarstvo Skladovanie Agrolaboratórna činnosť Prenájom hnuteľných vecí Zámočníctvo a zváračstvo Sprostredkovateľská činnosť Výroba a predaj kŕmných zmesí Sušenie zrnín a objemových krmív Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov Podnikanie v ...