Obec Vícov Obecní úřad
Obec Vícov Obecní úřad

Obec Vícov leží v úpatí Drahanské vrchoviny a má 490 obyvatel.
V jejím okolí se nacházejí smíšené lesní
porosty navštěvované turisty a houbaři pro svá krásná zákoutí a výhledy na Svatý kopeček u Olomouce, Jeseníky a Praděd.
Největší památkou je kostel sv. Floriána
z roku 1749 a nedaleko se nacházející
Boží muka.
Vícov byl vladyckou a potom panskou vesnicí.
V 15. století se dostal Vícov do rukou mocného rodu pánů z Kravař. Roku 1466 zdědila Račice a Čechy s Vícovem paní Kunka z Kravař, která byla provdána za Václava z Boskovic. Páni z Boskovic drželi Vícov až do roku 1512. Toho roku koupil od Ladislava z Boskovic ves Vícov
s hradiskem (pustým hradem) Vilém z Pernštejna.
Od roku 1599 patřil Vícov Lichtenštejnům
až do zániku poddanství v roce 1848.
Je zde také možné navštívit zříceninu Ježova hradu.
Ježův hrad nám připomíná starobylá pečeť
obce Vícova z 16. století, představující
kulatou věž s cimbuřím a branou, pod níž
leze ježek. Pečeť je opatřena nápisem
"Ježův hrad". Pojmenování Ježův hrad je zkomolený název staročeského jména Ješek
(Jan), tedy Ješkův hrad.
Zříceniny Ježova hradu jsou obestřeny řadou pověstí.
Obec patřila mezi pokrokové a stále je.
Po 1. světové válce bylo provedeno scelování pozemků a jejich odvodnění.
V roce 1930 byl vybudován skupinový vodovod pro celou obec spolu s Plumlovem.
V roce 1995 byla provedena plynofikace,
v roce 1997 byl pro celou obec zaveden
telefon.
V současné době se staví nové rodinné domy.


Katalog firem:    Krajské, městské a obecní úřady,