Přihlášení uživatele do systému


  • Přihlášením do systému Vám budou zpřístupněny exkluzivní funkce, určené pouze klientům Evropské databanky.
  • Budete čerpat pro Vaše obchodní a marketingové potřeby informace nejen z databáze klientů, ale také z neveřejných informačních zdrojů, ve kterých se aktuálně nachází 634 275 záznamů.
  • Máte možnost bezplatné aktualizace svého záznamu u Evropské databanky přímo z internetu.
  • Můžete přímo zkontaktovat svého odborného poradce.

Přihlásit se O službách EDB