Elektroinstalační materiál a součástky

(záznamy 1/25 z 26)  strana 1 / 2

Bez bezpečných vypínačů, zásuvek, jističů, elektro kabeláže, pojistek, výbojek, chráničů, rozvodnic, svorek, lišt, stahovacích pásek a dalších součástí bychom nemohli využívat elektrickou energii tak, jak jsme zvyklí.
Vít Halaj Ekoterm

Vít Halaj Ekoterm

Zváračské práce Sprostredkovanie obchodu Poradenstvo-meracia a regulačná technika Montáž, opravy a údržba elektr.zar.dodáv.spôs.do 1000V

Trix - Drgan, s.r.o.

Trix - Drgan, s.r.o.

Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) Výmena a osadzovanie okien, osadzovanie parapetov bez úpravy stavebných otvorov Kancelárske a sekretárske práce (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) Neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča Nákladná cestná doprava ...

TFC Cable Assemblies, s.r.o.

TFC Cable Assemblies, s.r.o.

Prieskum trhu Výroba káblových zväzkov Reklamná a propagačná činnosť Výroba izolovaných drôtov a káblov Výskum a vývoj v oblasti technických vied Výroba súčiastok pre elektrotechnický priemysel Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným ...

Štefan Šuštiak

Štefan Šuštiak

Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Montáž, oprava el. zar. do 1000V a bleskozvodov v obj. tr.A Revízie el. zariadení do 1000V a bleskozv. v objektoch tr. A Reklamné činnosti Natieračské práce Prechodné ubytovanie Sprostredkovanie obchodu Prípravné práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Maliarske a lešenárske ...

Stavtech, s.r.o.

Stavtech, s.r.o.

Murárstvo Zámočníctvo Prenájom iných dopravných zariadení Prenájom ostatných strojov a nástrojov Preklad nákladov - práce s autožeriavom Prenájom stavebných strojov a zariadení Maloobchod okrem motorových vozidiel, opravy spotrebného tovaru Veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Inštalácia elektrických rozvodov a ...

SEZ DK a. s.

SEZ DK a. s.

Zámočníctvo Galvanizácia kovov Počítačové služby Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii stavby Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie ...

Seidel Slovakia, s.r.o.

Seidel Slovakia, s.r.o.

Zasielateľstvo Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Kompletovanie a testovanie káblov a káblových zväzkov Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení Kompletovanie a testovanie elektrických a elektronických zariadení Vývoj, projektovanie, montáž a testovanie dosiek plošných spojov Sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť ...

Scame-SK, s.r.o.

Scame-SK, s.r.o.

Lisovanie plastov Vedenie účtovníctva Predaj výrobkov z plastov Prenájom strojov a zariadení Prenájom dopravných prostriedkov Sprostredkovanie obchodu a služieb Podnikatelské poradenstvo v oblasti strojárstva a elektrotechniky Obchodná činnosť v rámci voľných živností - maloobchod, veľkoobchod Výroba a predaj komponentov/častí a systémov ...

Miroslav Ondruš - Ampo

Miroslav Ondruš - Ampo

Sprostredkovanie obchodu Demolácia a zemné práce Revízia elektrických zariadení Kontrola kotlov a vykurovacích sústav Montáž a opravy plynových zariadení Maľovanie, lakovanie a natieračské práce Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Montáž,oprava,údržba vyhr. el.zariadení a výroba rozv.n.nap. Opravy, odborné prehliadky a odborné ...

Marián Matejka  Mapaz

Marián Matejka Mapaz

Sprostredkovanie obchodu Prípravné práce pre stavbu Sprostredkovateľská činnosť Maliarske, natieračské a lešenárske práce Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov Demolácia a zemné práce (bez použitia výbušnín)

Marek Kramarčík

Marek Kramarčík

Sťahovacie služby Opravy pracovných strojov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

KyberTech, s.r.o.

KyberTech, s.r.o.

Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Reklamné a marketingové služby Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť ...

Jozef Jandek - Elektronics Coils

Jozef Jandek - Elektronics Coils

Zváracie práce Výroba, servis, údržba elektrických strojov a prístrojov

Jozef Laco

Jozef Laco

Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov Výroba, montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu objekty s nebezpečenstvom výbuchu zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov výroba rozvádzačov nn

Jaroslav Slezák

Jaroslav Slezák

Sprostredkovanie obchodu a služieb Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov Výroba rozvádzačov nízkeho napätia, montáž, opravy a údržba elektrikých zariadení

Ing. Vladimír Juríček - PC Step

Ing. Vladimír Juríček - PC Step

Sprostredkovanie obchodu v oblasti elktronických spotrebičov a zariadení, výpočtovej a kancelárskej techniky, priemyselného tavaru, potravín, textilu, ovocia a zeleniny, stavebného materiálu, kozmetického tovaru, tabakových výrobkov, motocyklov, a automobilov Reklamné činnosti Fotografické služby Vedenie účtovníctva Služby súvisiace s ...

Ing. Róbert Tohol - Elap

Ing. Róbert Tohol - Elap

Reklamná a propagačná činnosť Inštalácia a servis softwarových produktov Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky Predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky Sprostredkovateľská činnosť v obchode a v službách Poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát Nákup a ...

Ing. Jozef Jakubjak  kovovýroba,Novoť

Ing. Jozef Jakubjak kovovýroba,Novoť

Výroba káblov a vodičov Obchodná činnosť - hutnícke polotovary a náradie Výroba, konštrukcia a opravy strojov pre všeobecné účely Sprostredkovanie nových výrobných programov v kovo a drevovýrobe Konštrukcia, výroba a opravy špeciálneho náradia /prípravky a nástroje/ Kovovýroba /mimo galvanizácie a zlievania železných a neželezných ...

Ing. Boris Bečár - Belen

Ing. Boris Bečár - Belen

Inžinierska činnosť Reklamné a propagačné činnosti Projektovanie elektrických zariadení Prenájom športových potrieb a zariadení Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností Montáž,oprava a údržba elektric.zariadení - nie vyhradených Obchodná činnost v oblasti ...

Hems, s.r.o.

Hems, s.r.o.

Spracovanie údajov Podnikateľské poradenstvo Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prekladateľské a tlmočnícke služby Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov Výroba elektrických zariadení pre domácnosť Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - nemecký jazyk Výroba zariadení pre riadenie priemyselných procesov Inžinierske činnosti a súvisiace ...

GDM - Slovakia, s.r.o.

GDM - Slovakia, s.r.o.

Správa databázových sietí Sprostredkovanie nákladnej dopravy Poradenské služby v oblasti marketingu a výroby Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Výroba častí a súčasti statických meničov v rozsahu voľných živností Služby súvisiace s činnosťou firemných databáz v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom predaja ...

Eternitty, s.r.o.

Eternitty, s.r.o.

Reklamné činnosti Spracovanie údajov Prenájom automobilov Kancelárske a sekretárske práce Sprostredkovanie v oblasti dopravy Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Výroba zariadení pre riadenie priemyselných procesov Veľkoobchodná činnosť v ...

Elkond HHK, a.s.

Elkond HHK, a.s.

Ťahanie drôtov Výroba káblov a vodičov Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Výroba iných účelových strojov a zariadení Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Cable Connect International, a.s.

Cable Connect International, a.s.

Faktoring a forfaiting Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Vývoj, výroba, predaj elektrotechnických zariadení a podzostáv, káblov a vodičov Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Cable Connect, s.r.o.

Cable Connect, s.r.o.

Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Výroba izolovaných drôtov a káblov a ich kompletizácia Vývoj, výroba a predaj elektronických zariadení a podzostáv Montáž, rekonštrukcia, ...

(záznamy 1/25 z 26)  strana 1 / 2