ELEKTROMONTÁŽE, s.r.o. Smluvní partner ČEZ

Služby energetickým společnostem Dobřichovice – vyškolený personál, kvalitní technika

ELEKTROMONTÁŽE, s.r.o.
Smluvní partner ČEZ
Elektromontáže – dodávky, montáže, opravy a rekonstrukce

Zajistit veřejné osvětlení, připojit domácnosti a firmy k elektřině, opravit venkovní vedení, tak to obyčejný smrtelník nemůže zvládnout. V případě, že právě řešíte podobné problémy, pozvěte si na odbornou pomoc společnost ELEKTROMONTÁŽE s.r.o., Lety a máte hned po starostech.

Dodávky, montáže, opravy, rekonstrukce elektro Elektromontáže

Služby energetickým společnostem, obcím i stavebníkům

Společnost ELEKTROMONTÁŽE s.r.o. byla založena v roce 1990 a v roce 1999 se stala společností s ručením obmezeným. Služby v podobě elektromontáží jsou zaměřené především na obce, stavebníky, energetické společnosti a developery. Společnost je certifikovaná firmou CQS a Elektrotechnickým zkušebním ústavem podle normy ISO 9001:2001 a dle OHSAS 18001:1999.

Elektromontáže s certifikací


Rozsáhlá oblast činností pro malé i velké odběratele

Co se týká činnosti společnosti, tak služby jsou zaměřené na dodávky, montáže, opravy a rekonstrukce distribučních sítí venkovních i kabelových pro nízké i vysoké napětí a to i včetně trafostanic. Další činností jsou opravy, dodávky a montáže veřejného osvětlení, zhotovení přípojek nízkého i vysokého napětí. Dále také připojení fotovoltaických a jiných výroben elektrické energie na hladině napětí NN a VN. Součástí činnosti je i zhotovení projektové dokumentace pro cca 50 staveb ročně.

Smluvní partner skupiny ČEZ


Uzavřete smlouvu na dodávky elektřiny i plynu

Od roku 2005 je společnost ELEKTROMONTÁŽE s.r.o. smluvním partnerem skupiny ČEZ a jejich prostřednictvím můžete uzavřít smlouvy na dodávky elektřiny a plynu, podat žádosti na montáže elektroměrů, převod elektroměru, vytýčení podzemního zařízení energetiky, souhlas s vydáním stavebního povolení a další úkony v oblasti energetiky.
FIREMNÍ ČLÁNKY


Kontaktní místo ČEZ Lety u Dobřichovic zajistí služby zákazníkům

Kontaktní místo ČEZ Lety u Dobřichovic zajistí služby zákazníkům

Dodávky, opravy, montáže a rekonstrukce distribučních sítí pro vysoké i nízké napětí. Tím vším se zabývá firma ELEKTROMONTÁŽE, s.r.o. Služby poskytujeme energetickým společnostem, obcím, developerům i drobným stavebníkům. Kromě toho jsme od roku 2005 smluvním partnerem Skupiny ČEZ pro zajišťování služeb zákazníkům.

Vydáno 13.07.2016Vydáno 07.07.2017
63 Zhlédnutí
Topováno 31.08.2018

Distribuční sítě elektrického vedení

Distribuční sítě elektrického vedení

ELEKTROMONTÁŽE zajistí služby energetickým společnostem, developerům i drobným stavebníkům

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Výstavba a údržba veřejného osvětlení od ELEKTROMONTÁŽE, s.r.o.

Smluvní patner ČEZ

Smluvní patner ČEZ

ELEKTROMONTÁŽE, s.r.o. Lety u Dobřichovic jako smluvní partner ČEZ