TechniFog s.r.o.Automist® – preventivní protipožární zařízení s využitím vodní mlhy

Britská společnost Plumis Ltd. před nějakou dobou představila nové řešení pro aktivní protipožární ochranu. Navrhla preventivní protipožární systém Automist®, který je vhodnou alternativou k běžným požárním sprinklerům. Jde o šetrný nízkonákladový systém, který chrání osoby i majetek za použití vodní mlhy.

Mlhová protipožární ochrana, TechniFog s.r.o., Ostrava

Požární ochrana systémem Automist® 

Protipožární ochrana bytů je nákladnou a složitou záležitostí. Automatické hasicí zařízení je efektivním a dostupným zařízením požární ochrany. Na rozdíl od klasických sprinklerů je možné protipožární systém Automist®  jednoduše nainstalovat a místnost dovybavit. Požární ochrana tohoto typu díky využití vodní mlhy způsobí minimální škody. Systém je navíc vybaven ovládacím panelem, ze kterého je možné zařízení manuálně řídit a vypnout, což u sprinklerů není možné. Eventuální škody se tak ještě výrazně minimalizují.

Princip vodní mlhy

Automatické hasicí zařízení Automist® pracuje na principu výroby vodní mlhy. Vodní mlha se vytváří díky speciální trysce, která dokáže rozatomizovat vodu na jemnou mlhu. Vodní mlha pak dokáže z ohně odstranit žár i vzduch a potlačit či přímo uhasit vzniklý požár. Automist® také vyhovuje při požární ochraně před požárem, vzniklým na pánvi.

Automatické hasicí zařízení vylepšuje design prostoru

V minulosti tato automatická hasicí zařízení neexistovala a požární ochranu bylo třeba zajistit jinými prvky. Často se výrazně měnily prostory, bylo třeba budovat uzavřená schodiště, předsíně a používat nákladné protipožární dveře. S využitím protipožární ochrany bytů automatickým hasicím zařízením tato problematika odpadá. Ochranný systém Automist® je navíc nenápadný a nijak nenarušuje vzhled místností.

Použití požární ochrany Automist®

Britský systém Automist® zajišťuje protipožární ochranu osob i majetku. Použití je vhodné do řadových či městských domů, hodí se především tam, kde se pohybuje mnoho osob. Systém Automist® se velmi často využívá v prostorách kuchyní, obývacích pokojů a jídelen. Je vhodný do hotelových pokojů, kotelen, malých provozoven či vězeňských cel. Požární ochrana tímto automatickým hasicím zařízením byla vyvinuta také pro protipožární ochranu osob, patřících do ohrožené skupiny. Dětské domovy či domovy pro seniory jsou tedy také vhodným místem k instalaci.

Instalace automatického hasicího zařízení

Pokud chcete zajistit požární ochranu systémem Automist®, je vyžadován spolehlivý přívod vody a dostatečný prostor pro instalaci čerpadla. Samotný průběh instalace systému protipožární ochrany bytů a osob pak není příliš náročný, skládá se z několika kroků včetně instalace mlžící hlavice, napojení přívodu vody a napojení elektřiny.

 

V dnešní době stále narůstá počet osob i organizací, které systém Automist® do svých nemovitostí instalují. Pokud vás tento způsob protipožární ochrany majetku zaujal, veškeré detailní informace naleznete na www.automist.cz.


Více informací naleznete na našich stránkách  http://www.automist.cz


Vydáno 16.04.2015
73 Zhlédnutí
Topováno 11.08.2015