STEZA Zlín – provozovatel městských lázní ve Zlíně pořádá rekvalifikační kurzy Plavčík a Mistr plavčík

Společnost STEZA Zlín, na ulici Hradská 888, vám zajistí rekvalifikační kurz záchranářského minima, plavčíka a mistra plavčíka. Náplň kurzu - potřebné znalosti a dovednosti, odpovídají jak požadavkům uvedených v NSP (národní soustavě povolání), tak TNV 94 0920 – 1 (odvětvové technické normě), týkající se bezpečnosti bazénů, koupališť a aquaparků respektive jejich personálního zabezpečení.


STEZA Zlín, spol. s r.o. je akreditovanou společností k provádění kvalifikace a vydávání Osvědčení o kvalifikaci s celostátní platností pro odbornou způsobilost plavčíka a mistra plavčíka. Vzdělávací rekvalifikační kurzy zahrnují jak dovednosti z traumatologie a první pomoci, anatomie a fyziologie, tak i poznatky z pedagogiky, psychologie a oblasti výživy. Samozřejmostí je i praktická část rekvalifikačních kurzů plavčíka, která vás plně připraví na situace, se kterými se na bazénech a koupalištích můžete setkat.

Kdo se může přihlásit na rekvalifikační kurz plavčíka?

Základními podmínkami pro účast na kurzu Záchranářského minima jsou dosažení věku 18 let, dobrý zdravotní stav a „plavecká gramotnost“. Pro kurz Plavčík potřebujete platné osvědčení o absolvování kurzu Záchranářského minima a dobrou orientaci pod vodou. V případě rekvalifikačního kurzu Mistr plavčík potřebujete kromě již uvedených podmínek a velmi dobré orientace pod vodou také doklad o jednoroční praxi plavčíka na krytém bazénu nebo dvou sezónách na letním koupališti.

Vypsané termíny a ceny rekvalifikačních kurzů plavčíka najdete na webových stránkách zařízení LÁZNĚ Zlín.

Jak úspěšně absolvovat kurz plavčíka

  • Osvědčení o kurzu Záchranářského minima vyžaduje splnění těchto podmínek: plavání 50 m volným stylem v max. čase 1 minuta 15 sekund, orientaci pod vodou v hloubce max. 1,60 m, 2 modelové situace záchrany tonoucího a základní znalost zdravovědy a první pomoci.
  • Kurz Plavčík je zakončen jak teoretickou částí, kde jsou prověřeny formou testu znalosti z kurzu, tak i praktickou částí zahrnující plavání 200 m volným stylem v max. čase 4 minuty, plavání 25 m pod vodou, šlapání vody s dlaněmi nad vodou po dobu 1 minuty, orientaci pod vodou v hloubce 4 m, 5 modelových situací záchrany tonoucího a znalosti zdravovědy a první pomoci.
  • Rovněž kurz Mistr plavčík se skládá z teoretické a praktické části. V prvním případě proběhne formou testu ověření znalostí a vypracování seminární práce, v druhém případě půjde o plavání 200 m volným stylem v max. čase 3 minuty 40 sekund, plavání 50 m kraul do 40 sekund, plavání 30 m pod vodou, šlapání vody s předloktími nad vodou po dobu 1 minuty, orientaci pod vodou v hloubce 4 m, základy potápění, 5 modelových situací záchrany tonoucího a znalosti zdravovědy a první pomoci.

Máte-li zájem zúčastnit se rekvalifikačního kurzu plavčíka, navštivte webové stránky www.laznezlin.cz, kde se dozvíte více informací, nebo kontaktujte Ing. Ivu Vavrečkovou na vavreckova@laznezlin.cz.

Více informací naleznete na našich stránkách  https://www.laznezlin.cz

Vydáno 18.12.2013
724 Zhlédnutí
Topováno 23.11.2016
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Městské LÁZNĚ STEZA ZLÍN, spol. s r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
Městské LÁZNĚ
www.laznezlin.cz
Adresa

Adresa

Hradská 888
Zlín 760 01

info@laznezlin.cz
+420 577 599 911


Najdete nás také zde:

ARES
captcha