Vnitrostátní a mezinárodní doprava různými dopravními prostředky

Potřeba vnitrostátní i mezinárodní přepravy je v dnešní době vskutku výrazná. Pokud potřebujete zajistit mezinárodní dopravu či tu vnitrostátní, využijte služeb společnosti PROMET LOGISTICS a.s., která v této oblasti působí již od roku 2007. Firma se zaměřuje na mezinárodní dopravu po celém světě. Know-how získala díky zajišťování přepravy pro společnost PROMET GROUP a.s., jejíž obchodní aktivity vyžadují mezinárodní i vnitrostátní přepravu po západní i střední Evropě a po zemích bývalého sovětského svazu.

Vnitrostátní a mezinárodní doprava různými dopravními prostředky

Silniční vnitrostátní a mezinárodní doprava

Společnost disponuje vlastními kamionovými soupravami a rozsáhlým vozovým parkem smluvních dopravců. Mezinárodní přeprava umožňuje přesun sypkých materiálů, dále vnitrostátní přepravu paletového zboží, zboží nebezpečného, také přepravu v režimu GMP či vytěžování vozidel. Všechny tyto služby jsou prováděny také na úrovni mezinárodní přepravy. Při přepravě nemusíte mít o své zboží či materiál strach, jelikož je pojištěné. Za volanty sedí zkušení a profesionální řidiči, kteří se v oblasti mezinárodní dopravy i té vnitrostátní pohybují řadu let.

Železniční doprava

Společnost PROMET LOGISTICS a.s. má také bohaté zkušenosti s vnitrostátní a mezinárodní dopravou železniční. Přeprava sypkých materiálů či kusového zboží je výsadou společnosti. Vzhledem k tomu, že některé země používají jiný železniční rozchod, jsou u mezinárodní dopravy důležitou službou překládky. Ty jsou prováděny jak u zboží kusového, tak i u hromadných substrátů (železné housky, koks ad.) Zajištění přepravy nebezpečného zboží podle RID a chemických látek je taktéž podstatnou částí nabízených služeb.

Námořní a říční přeprava

Aby byly možnosti přepravy kompletní, zabývá se společnost také vnitrostátní i mezinárodní přepravou námořní a říční. Poskytovány jsou komplexní služby v oblasti lodní dopravy, včetně přepravy volně ložených materiálů, celokontejnerových a kusových zásilek i zprostředkování balení zásilky na vysoké úrovni včetně zafixování v kontejneru.

Služby a poradenství v oblasti vnitrostátní a mezinárodní dopravy

Společnost PROMET LOGISTICS a.s. v oblasti vnitrostátní a mezinárodní dopravy zajistí skladování a distribuci zboží, také celní poradenství, zajištění celní dokumentace při dovozu i vývozu zboží, po domluvě budou zajištěna individuální logistická řešení, která jsou podporována profesionálním logistickým informačním systémem.

Více informací naleznete na našich stránkách  http://www.prometlogistics.cz

Vydáno 07.08.2015
484 Zhlédnutí
Topováno 03.05.2016
FIREMNÍ ČLÁNKY

Silniční kamionová, železniční nebo námořní doprava. Promet Logistics Ostrava rozšiřuje vozový park!

Silniční kamionová, železniční nebo námořní doprava. Promet Logistics Ostrava rozšiřuje vozový park!
Vnitrostátní i mezinárodní silniční přeprava sypkých materiálů i jiného zboží, železniční či námořní doprava a další služby? To všechno zajišťuje firma Promet Logistics a.s.. Využívá k tomu vlastní vozy i vozidla smluvních partnerů. Kromě toho poskytuje logistické služby a fleet management.
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA Promet Logistics a.s.
WEBOVÁ STRÁNKA
Promet Logistics a.s.
www.prometlogistics.cz
LINKY NA WEB

LINKY NA WEB

Silniční doprava
Adresa

Adresa

Sokolská třída 99
Moravská Ostrava 702 00

fleet@prometlogistics.cz
+420 725 951 971


Najdete nás také zde:

ARES
captcha