Duchcovská svařovna, a.s.: stykové odtavovací svařování kolejnic

Duchcovská svařovna, a.s. je společnost, které je pokračovatelem tradice stykového odtavovacího svařování kolejnic na stálé základně v Duchcově, která sahá do začátku sedmdesátých let minulého století.

Duchcovská svařovna, a.s., Svařování a přeprava kolejnic

Nosný program: stykové odtavovací svařování kolejnic

Svařujeme jak nové, tak zánovní užité širokopatní kolejnice všech tvarů, včetně kolejnic žlábkových. Metoda našeho svařování je odporové stykové s odtavením, pomocí stabilního svařovacího agregátu K 190 PK. Zatím nikdo nevymyslel kvalitnější spojení dvou kolejnic, jelikož je to metoda svařování bez jakéhokoliv přídavného svařovacího materiálu, využívá se pouze vlastní materiál kolejnic. Jsme schopni svařit kolejnicový pás dlouhý až 300 bm. Vyrábíme přechodové kolejnice UIC/S 49, UIC/R 65, UIC/R 65, NT 1/S9, 57R1/59R2, 57R1/NT3, svařujeme jazyky tramvajových výhybek.

Odtavovací stykové svařování kolejnic


Ekologická služba: regenerace užitých kolejnic

Aby již použité kolejnice našich zákazníků neskončily ve šrotu, provádíme regenerace užitých kolejnic.

Postup při provádění regenerace:
- celková vizuální prohlídka kolejnic po celém obvodu (hlava, stojina, pata)
- označení viditelných vad
- defektoskopická kontrola kolejnic ultrazvukovým přístrojem DIO 562LC 2CH
- vyřezání veškerých vad, včetně starých svárů strojní pásovou pilou
- obroušení převalků kolejnic
- vytvoření optimální pojízdné hrany kolejnice správným výběrem kolejnic před svařením
- svaření kolejnic elektricky stykově s odtavením strojem K 190 PK
- obroušení svaru kopírovací bruskou ROBEL
- změření geometrie svaru elektronickým měřidlem EML-T/2003
- zařezání kolejnic na požadované délky

Regenerovaní kolejnic


Přepravy kolejnic

Svařené kolejnice a kolejnicové pásy převážíme na místo určení (na stavby) pomocí námi vlastněných speciální vagonů na přepravy kolejnic, ze kterých se skládá souprava SDK II. Na těchto soupravách též nabízíme naším zákazníkům přepravy nových kolejnic, jak od výrobců tak obchodníků. Část těchto vagonů je v režimu RIV, takže je možno kolejnice převážet i mimo území České republiky.


Výměny kolejnic

Kolejnice dovezené na stavby složíme s možností jak na hlavy pražců, tak i mezi kolejnicové pásy stávající koleje, dále jsme schopni je měnit přímo v koleji. Pomocí soupravy SDK II jsme schopni staré kolejnic naložit a převést na místo určení dle přání našeho zákazníka. Naložené kolejnice je možno převést na naše úložiště ve svařovně, zde provést regeneraci a opět je našemu zákazníkovi vrátit k dalšímu užití.


Práce na železničním svršku

Provádíme veškeré práce na železničním svršku.


Zámečnické konstrukce

Pro naše zákazníky jsme připravení vyrábět jako doplňkovou činnost zámečnické konstrukce.


Naše certifikáty

Pro zlepšení naší služby zákazníkům jsme získali certifikaci na systémy:

- managementu kvality ISO 9001:2009 ve spojení s ISO 3834-2:2006 (svařování)
- enviromentálního managementu ISO 14001:2005
- managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001:2008
- osvědčení pro subjekt odpovědný za údržbu a osvědčení pro funkci údržby železničních vagónů ECM

Naše živnostenské listy:

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- povrchové úpravy kovů, svařování a další materiály
- velkoobchod a zámečnictví.

Společnost Duchcovská svařovna je firma zaměřená jak na zákazníky, tak na své zaměstnance. Chceme, aby naše činnost byla prospěšná, abychom přinášeli užitek našemu okolí.

Naše certifikace a živnostenské listy


Více informací naleznete na našich stránkách  https://www.dscht.cz

Vydáno 09.09.2015
210 Zhlédnutí
Topováno 04.01.2016
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Duchcovská svařovna, a.s. Svařování a přeprava kolejnicTeplice
WEBOVÁ STRÁNKA
Duchcovská svařovna, a.s.
www.dscht.cz
Adresa

Adresa

Želénská 485/2
Duchcov 419 01

vesely@cht.cz
+420 417 835 994


Najdete nás také zde:

ARES
captcha