Tepelné zpracování a žíhání kovů včetně rozměrných součástí

Žíháním kovů lze docílit lepších vlastností materiálu, především zvýšení povrchové tvrdosti. Právě proto patří tento typ tepelného zpracování kovů mezi nejvyhledávanější. Samotný proces žíhání je však náročný, a to obzvláště v případě, je-li potřeba takovým způsobem upravit i velmi rozměrné součásti. Přes 15 let se tepleným zpracováním kovů, resp. žíháním zabývá společnost Svarservis se sídlem v Ostravě.

Tepelné zpracování a žíhání kovů

Tepelné zpracování kovů pomocí elektroodporového zařízení

Způsobů, jakým lze tepelně zpracovat kovy, existuje hned několik. Různé metody se hodí pro rozdílné aplikace. Společnost Svarservis používá několik metod, díky čemuž může zajistit zpracování prakticky jakéhokoliv materiálu různých velikostí. Nevyužívanější metodou je tepelné zpracování kovů pomocí elektroodporového zařízení. Jde o metodu, která se používá ve strojírenství, energetice, ale i při montáži technologických celků. Za tímto účelem používá firma řadu topných prvků a žíhací zařízení s několika nezávislými regulátory. Díky tomu je možné zachovat požadovanou teplotu i na rozměrných součástech, případně na větším počtu svarových spojů.

Tepelné zpracování kovů - předehřev a žíhání


Tepelné zpracování kovů spalováním plynu

Žíhání kovů na velkých součástech musí být provedeno rozdílnou metodou, jelikož je stabilní tepelné zařízení příliš malé. Za tím účelem se pro žíhání kovů používá tepelné zpracování spalování plynu pomocí vysokorychlostních hořáků. Při použití těchto hořáků se vytvoří ze žíhaného tělesa dočasná pec, eventuálně se používají hořáky společně s tepelně izolovanými panely. Těmito metodami lze provést žíhání kovů malých, ale také i velmi rozměrných těles.


Další služby firmy Svarservis

Kromě samotného tepelného zpracování a žíhání kovů se společnost Svarservis zabývá i dalšími službami, které s touto oblastí úzce souvisí. Firma nabízí vysušování a temperování vyzdívek pomocí elektroodporových zdrojů, které používá k žíhání kovů. Mezi další nabízené služby patří např. elektroohřevy potrubí, poloautomatické přivařování či opravy a servis žíhacích zařízení.

Společnost Svarservis se tepelnou úpravou kovů zabývá již od roku 1995. Díky svému know-how v oblasti elektroodporového žíhání a dalších metod se snaží být tvůrcem trhu v této oblasti. Firma spolupracuje s významnými společnostmi po celé republice, zmiňme např. Hutní montáže, a.s., Škoda JS, a.s. či VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a. s. Kompletní přehled referencí, informace o metodách i o historii společnosti naleznete na www.svarservis.cz.

Vysušování a temperování vyzdívek


Více informací naleznete na našich stránkách  https://www.edb.cz/firma-369553-svarservis-thermoprozess-cooperheat-ostrava-marianske-hory

Vydáno 02.06.2016
302 Zhlédnutí
Topováno 23.10.2019
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Svarservis Thermoprozess Cooperheat s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
Svarservis Thermoprozess Cooperheat s.r.o.
www.svarservis.cz
Adresa

Adresa

Novoveská 5D
Ostrava - Mariánské Hory 709 00

svarservis@svarservis.cz
+420 596 762 850


Najdete nás také zde:

ARES
captcha