Flexibilní vůči rodičům a individuální k dětem - to je Mateřská škola AJORODINKA

Potřebujete jít do práce nebo děláte rekvalifikační kurz či studujete a máte malé dítě? Máte raději menší kolektiv rodinného typu? Upřednostňujete domácí stravu? Nebo máte dlouhou pracovní dobu mezi 6 až 18 hodinou? Potřebujete poradit s výchovou Vašeho dítěte? Pak je tady pro Vás dětská skupina AJORODINKA!

Mateřská škola AJORODINKA

Pedagogické zázemí mateřské školy AJORODINKA

AJORODINKA navazuje na činnost DUHA Klubu Rodinka. Je to malé zařízení rodinného typu maximálně pro 10 dětí, v němž každodenně s dětmi pracují odborníci – speciální pedagog, sociální pedagog, učitelky MŠ.

AJORODINKA má flexibilní otevírací dobu, to znamená, že se přizpůsobujeme potřebám rodičů při zajištění dětí v době jejich zaměstnání.

Ke každému dítěti přistupujeme individuálně, chceme, aby se v AJORODINCE dítě cítilo dobře a bylo spokojené. V případě, že se vyskytnou u dítěte nějaké výchovné problémy, konzultujeme postup při jejich řešení s Bc. Jevgenií Podlouckou, která vystudovala předškolní pedagogiku a dětskou psychologii, zabývá se systémovou vektorovou psychologií, a pomáhá nám při analýze možných příčin chování dítěte.


Individuální přístup, prožitkové učení hrou i pohybové aktivity

Od 1. července 2016 se AJORODINKA stala registrovanou dětskou skupinou pro děti věkové kategorie od 1 do 4 let, v níž pracujeme podle vzdělávacího programu: Indiáni poznávají svět. Vzhledem k nízkému věku dětí zohledňujeme jejich individuální potřeby, postupně
a nenásilně je začleňujeme do skupiny, prostřednictvím sociálního učení nápodobou a posilováním učíme děti zvládat základní hygienické návyky. Práci s dětmi zaměřujeme především na prožitkové učení hrou tak, aby děti měly z učení radost, měly zájem poznávat a objevovat nové věci a prostředí. Využíváme prvky pedagogiky Marie Montessori, které podporují přirozený vývoj dítěte. Umožňujeme dětem získávat přímou zkušenost při činnostech z praktického života (pečou cukroví, buchty, zkouší si vytvořit koblihy i kynuté knedlíky, učí se očistit zeleninu a nastrouhat ji na struhadle, smirkovým papírem upravit dřevo i zatlouct hřebík apod.). Snažíme se, aby děti svou činnost pochopily, a poskytujeme jim dostatek času k těmto činnostem. Děti si při volné hře hrají na koberečcích, které vymezují jejich pracovní prostor, a tím je učíme tento osobní prostor respektovat
a nenarušovat.


S námi budou mít děti mnoho zajímavých zážitků, o které se s vámi budou chtít podělit

Do programu zařazujeme cvičení doprovázená říkankami, jednoduché pohybové hry odpovídající mentálním a pohybovým schopnostem dětí i jógu pro děti. Všechny aktivity
na sebe plynule navazují, protože je sestavujeme do příběhů. Při hudební výchově mají děti možnost vyzkoušet si netradiční hudební nástroje, jako jsou tibetské mísy, dešťová hůl nebo boomwhackers či bublinkovou fólii.

S dětmi podnikáme výlety (do Újezdce na farmu, do Vinar za malými poníky, vlakem do Kojetína apod.), zúčastnili jsme se dne otevřených dveří u hasičů, pozorovali jsme bourání starého obchodního domu a stavbu přerovské Galerie, pravidelně chodíme na Lagunu a do parku Michalov. Snažíme se, aby aktivity pro děti byly pestré, aby je zaujaly, aby děti měly hodně zážitků a prožitků, o kterých si povídají s rodiči.Vydáno 08.08.2016
397 Zhlédnutí
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA RODINKA rodinné centrum Duha klub
WEBOVÁ STRÁNKA
RODINKA rodinné centrum
www.rodinka.cz
Adresa

Adresa

Želatovská 12
Přerov 750 00

kancelar@rodinka.cz
+420 734 501 655


Najdete nás také zde:

ARES
captcha