Městys Náměšť na Hané

CZKMěstys Náměšť na Hané

Úřad městyse Náměšť na Hané.

Krajina v místech dnešní Náměště na
Hané byla poměrně velmi hustě osídlena
již v pravěku.
Z téměř každého pravěkého období se zde
našly zbytky pobytu pravěkých lidí.
Nejdůležitější pravěká lokalita na
Náměšťsku neleží přímo ve vesnici,
ale na kopci Rmíz vypínajícím se nad
Terezským (Laškovským) údolím.
Je to eneolitické výšinné sídliště lidu
kultury nálevkovitých pohárů, později
lidu kultury kanelované.
Jedná se o jedno z nejvýznamnějších
výšinných sídlišť pozdní doby kamenné
ve střední Evropě.

První písemná zmínka o Náměšti vůbec je
uvedena v seznamu asi 200 vesnic
patřících kostelům moravské církve z
roku 1141.
Tato tzv.Zdíkova listina uvádí Náměšť
dokonce hned dvakrát:poprvé mezi
vesnicemi patřícími olomouckému
kostelu sv.Petra, podruhé mezi majetky
olomouckého kostela sv.Václava, z něhož
vyplývá, že kníže Svatopluk koupil v
Náměšti dvorec od jakéhosi Čistomíra a
poté ho hned daroval kostelu sv.
Václava.
Podle doby vlády knížete Svatopluka v
olomouckém údělu lze jeho transakci s
Čistomírem zařadit k letům 1104-1107.


Katalog firem:    

Krajské, městské a obecní úřady

,