AUDIT - DANĚ, spol. s r.o.

CZKAuditoři a daňoví poradci Brno

Auditoři a daňoví poradci společnosti AUDIT - DANĚ, spol. s r.o. z Brna zajišťují audit, zpracování mezd, prověření dotací a také účetní poradenství.

V oblasti auditu provádíme nezávislé audity účetních uzávěrek jak pro české společnosti - výzkumné organizace, zdravotnická střediska, školy, tak i pro tuzemské dceřiné společnosti pro zahraniční vlastníky.

Pro naše klienty také pracováváme mzdy. Zajistíme měsíční mzdovou agendu, pravidelné roční zúčtování a vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti.

Našim dalším zaměřením jsou prověrky. Provádíme přezkum hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí. Máme také zkušenosti s prováděním veřejnoprávní kontroly škol, školských zařízení, příspěvkových organizací a územních samosprávných celků.

Ověřujeme i účetní uzávěrky zřízených příspěvkových organizací.

Pro naše klienty také ověříme dotace z různých dotačních programů MŠMT, NROS, OPRLZ (OPLZZ), MPSV a OPVK.

Poskytujeme daňové a účetní poradenství pro fyzické i právnické osoby, a to i plátcům DPH z řady neziskových organizací, příspěvkových organizací i obcí.

V oblasti daňového poradenství pro Vás zpracujeme a zajistíme:
- daňová přiznání k dani z příjmů PO a FO včetně odkladu a provedení kontroly účetnictví výběrovým způsobem
- měsíční i čtvrtletní daňová přiznání k DPH
- poradenství při aplikování srážkové daně u zahraničních dceřiných společností
- daňové přiznání k dani z přidané hodnoty

Zaměřujeme se také na kompletní mzdovou agendu. V této oblasti zpracujeme:
- měsíční mzdy
- roční zúčtování a vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti


Slogan:

Daňové a účetní poradenství pro firmy i neziskový sektor


Katalog firem:    

Účetní, daňové a auditorské služby

,  
Štítky:

Auditoři a daňoví poradci Brno, audit, zpracování mezd, prověrka, ověření dotací, účetní poradenství