SVÚOM s.r.o.


U Měšťanského pivovaru 934/4, Praha 7 170 00
Povrchové úpravy, korozní inženýrství
ochrana životního prostředí a ekologie.
Služby v oboru ochrany materiálů
a výrobků:
-koroze
-povrchová úprava materiálů, kovů,
kovových konstrukcí
-znalecké posudky, soudní znalec
-vývoj, výzkum v oblasti koroze a
povrchové úpravy
-hodnocení vlastností nátěrových hmot a
korozní odolnosti
-ekologie v provozech povrchových úprav
-inspekce povrchových úprav a koroze
-expertiza povrchových úprav a koroze
-projekce zařízení pro povrchové úpravy
-protikorozní ochrana
-emise těkavých organických látek
-dočasná ochrana
-atmosférická koroze
-památky-ochrana
-technologie-návrhy
-ochrana a vliv na životní
prostředí - IPPC .
Dodatkové služby:
-výuka, školení v oboru koroze a povrchové
úpravy
-posudky v oblasti koroze, povrchové
ochrany a úpravy:
-autorizace dle zákona 86/2002 Sb
-OZO dle zákona 76/2002 Sb
-posudky IPPC pro technologie
povrchových úprav
-akreditovaná zkušebna dle
ČSN EN ISO/IEC 17025.
Poradenství:
-komplexní řešení v oblastí korozní
problematiky
-ekologie provozů povrchových úprav
-certifikace výrobků
-provozy povrchových úprav
-lakovny.
Servis:
-monitorování agresivity prostředí
-lakování
-povrchové úpravy
-laboratorní zkoušky, analýzy
-zkoušky atmosférické a v provozních
podmínkách
-normy v oboru koroze a povrchových
úprav
Zkušebnictví:
-akreditovaná zkušebna pro povrchové
úpravy a korozi.
Kontaktní osoby:
Ing. Kreislová, PhD
jednatel
-atmosférická koroze, povrchové úpravy
Ing. Geiplová
jednatel
-povrchové úpravy, koroze, vliv na
životní prostředí
Ing.Benešová
-akreditované zkušebny
Ing. Kalabisová
-korozní inženýrství.
www.svuom.cz/

Produkty
  • otryskání kovů, lakování kovů, metalizace kovů, žárové pokovování, aplikace nátěrových systémů, galvanické pokovování spojovacího materiálu

Česká silniční společnost z.s., sdružení odborníků silničního hospodářství, konference, semináře.

Česká silniční společnost z.s., sdružení odborníků silničního hospodářství, konference, semináře

Související články
AGT Zlín: Výroba drážkovaných pryžových válců

Asociace gumárenské technologie Zlín s.r.o.

AGT Zlín: Výroba drážkovaných pryžových válců

Důležitou součástí všech dopravníkových, balicích, navíjecích i dalších průmyslových strojů jsou pogumované válce. Jejich provedení hraje důležitou roli v činnosti celého zařízení. Společnost Asociace gumárenské technologie Zlín s.r.o., která se výrobou gumových válců zabývá již řadu let, rozšířila své technologické vybavení a zahájila výrobu drážkovaných gumových válců, které oproti hladkému provedení přináší celou řadu výhod.


Profesionální povrchová úprava kovů na Zlínsku

ZAKO Turčín, spol. s r.o.

Profesionální povrchová úprava kovů na Zlínsku

Povrchová úprava kovů je důležitým procesem, který zlepšuje vlastnosti, vzhled a odolnost kovových předmětů. Jednou z firem, která se povrchovou úpravou kovů na Zlínsku zabývá, je ZAKO Turčín. V Provodově provozuje Centrum povrchových úprav s lakovací a sušící kabinou umožňující vysokotlaké lakování s kombinací režimů stříkání a sušení.


Montážní sestavy a podsestavy lehkých a středních strojních celků a zařízení

ZAKO Turčín, spol. s r.o.

Montážní sestavy a podsestavy lehkých a středních strojních celků a zařízení

Společnost ZAKO Turčín založená roku 1996 se sídlem v Březnici u Zlína je moderní strojírenský podnik, který se specializuje na výrobu obráběných a zámečnických dílů, povrchovou úpravu kovových materiálů a také na montáž lehkých a středních strojních celků. Zajistíme pro zákazníka výrobu dílců na zakázku včetně povrchových úprav! Z a výrobu obráběných a zámečnických dílců, svařujeme dílce do hmotnosti 5000kg, robotické svařování do velikosti 6000mm a hmotnosti 4000kg.


Kovové regály pro firmy i domácnosti na špičkové úrovni

KOVONA SYSTEM, a.s.

Kovové regály pro firmy i domácnosti na špičkové úrovni

Regálové systémy jsou nepostradatelné všude tam, kde je potřeba přehledně uskladnit jakékoli věci či zboží. Najdou své uplatnění nejen v domácnostech, ale i ve skladech, firmách, obchodech, průmyslových provozech a tak dále. Společnost KOVONA SYSTEM, a.s. vyrábí regálové systémy z kvalitních, ale cenově dostupných materiálů.


Firemní články
Materiálové inženýrství Praha – specialisté na korozní chování kovů

Materiálové inženýrství Praha – specialisté na korozní chování kovů

Sledováním korozního chování kovů v podmínkách průmyslové zátěže se zabývají specialisté na materiálové inženýrství SVÚOM s.r.o. se sídlem v Praze.


Řešení problematiky v oblastech koroze, protikorozní ochrany a povrchových úprav Praha

Řešení problematiky v oblastech koroze, protikorozní ochrany a povrchových úprav Praha

SVÚOM s.r.o. je státní instituce, působící jako akreditovaná laboratoř pro komplexní centralizovaný výzkum a vývoj protikorozních ochran.


Povrchové opravy a úpravy materiálů - korozní inženýrství

Povrchové opravy a úpravy materiálů - korozní inženýrství

Výuka, školení v oboru koroze a povrchové úpravy materiálů: posudky v oblasti koroze, povrchové ochrany a úpravy, autorizace dle zákona 86/2002 Sb, OZO dle zákona 76/2002 Sb, posudky IPPC pro technologie povrchových úprav, akreditovaná zkušebna dle ČSN EN ISO/IEC 17025. Poradenství - komplexní řešení v oblastí korozní problematiky, ekologie provozů povrchových úprav, certifikace výrobků, provozy povrchových úprav, lakovny. Servis - monitorování agresivity prostředí, lakování, povrchové úpravy, laboratorní zkoušky, analýzy, zkoušky atmosférické a v provozních podmínkách, normy v oboru koroze a povrchových úprav. Zkušebnictví - akreditovaná zkušebna pro povrchové úpravy a korozi.


Povrchové opravy materiálů, koroze, ochrana proti korozi.

Povrchové opravy materiálů, koroze, ochrana proti korozi.

Výuka, školení v oboru koroze a povrchové úpravy materiálů -posudky v oblasti koroze, povrchové ochrany a úpravy: -autorizace dle zákona 86/2002 Sb -OZO dle zákona 76/2002 Sb -posudky IPPC pro technologie povrchových úprav -akreditovaná zkušebna dle ČSN EN ISO/IEC 17025. Poradenství: -komplexní řešení v oblastí korozní problematiky -ekologie provozů povrchových úprav -certifikace výrobků -provozy povrchových úprav -lakovny. Servis: -monitorování agresivity prostředí -lakování -povrchové úpravy -laboratorní zkoušky, analýzy -zkoušky atmosférické a v provozních podmínkách -normy v oboru koroze a povrchových úprav. Zkušebnictví: -akreditovaná zkušebna pro povrchové úpravy a korozi.


Protikorozní ochrana kovů, výzkum ochrana proti korozi.

Protikorozní ochrana kovů, výzkum ochrana proti korozi.

Povrchové úpravy, korozní inženýrství ochrana životního prostředí a ekologie. Služby v oboru ochrany materiálů a výrobků: -koroze -povrchová úprava materiálů, kovů, kovových konstrukcí - znalecké posudky, soudní znalec -vývoj, výzkum v oblasti koroze a povrchové úpravy -hodnocení vlastností nátěrových hmot a korozní odolnosti -ekologie v provozech povrchových úprav -inspekce povrchových úprav a koroze -expertiza povrchových úprav a koroze -projekce zařízení pro povrchové úpravy -protikorozní ochrana -emise těkavých organických látek -dočasná ochrana -atmosférická koroze -památky-ochrana -technologie-návrhy -ochrana a vliv na životní prostředí - IPPC Dodatkové služby: -výuka, školení v oboru koroze a povrchové úpravy -posudky v oblasti koroze, povrchové ochrany a úpravy: -autorizace dle zákona 86/2002 Sb -OZO dle zákona 76/2002 Sb -posudky IPPC pro technologie.


Ochrana životního prostředí -  měření znečistění

Ochrana životního prostředí - měření znečistění

Měření znečistění: Ke sledování hodnot znečištění ovzduší oxidy síry a oxidy dusíku se používá metoda pasivních vzorkovačů s jednoduchou obsluhou a dostačující přesností měření pro zhodnocení zdrojů znečišujících atmosféru v dané oblasti. K určení množství prachových částic v ovzduší se používá speciální nádobka vystavená v prostoru, do které se volně zachycuje prach. Gravimetrickou metodou zjistíme celkové množství prašného spadu a obsah organických částic udávaný jako "ztráta žíháním". Uvedené metody pro SO2 a NO2 jsou vhodné k sledování dlouhodobých trendů ve znečištění ovzduší, nově provozovaných zdrojů, jako i účinnosti opatření na snížení imisního zatížení atmosféry. Z výsledků dlouhodobých měření jsou zřejmé sezónní vlivy na hodnoty znečištění. V zimních měsících jsou naměřené koncentrace SO2 a NOx výrazně vyšší než v letních měsících. Výsledky je možné využít k určení agresivity atmosféry a jejímu vlivu na korozi. Podle zařazení lokality do určité kategorie se navrhuje protikorozní ochrana výrobků a konstrukcí. Více info naleznete viz odkaz níže:


Školení v oboru korozní inženýrství, problematika koroze, výzkum.

Školení v oboru korozní inženýrství, problematika koroze, výzkum.

UPOZORNĚNÍ: Od 1.2.2012 dochází ke změně pracoviště odd. korozního inženýrství SVÚOM s.r.o. Je možné, že bude částečně omezeno telefonní a internetové spojení na toto pracoviště. V tomto případě kontaktujte sekretariát SVÚOM s.r.o.: 220809981 nebo info@svuom.cz. Výuka, školení v oboru koroze a povrchové úpravy materiálů -posudky v oblasti koroze, povrchové ochrany a úpravy: -autorizace dle zákona 86/2002 Sb -OZO dle zákona 76/2002 Sb -posudky IPPC pro technologie povrchových úprav -akreditovaná zkušebna dle ČSN EN ISO/IEC 17025. Poradenství: -komplexní řešení v oblastí korozní problematiky -ekologie provozů povrchových úprav -certifikace výrobků -provozy povrchových úprav -lakovny. Servis: -monitorování agresivity prostředí -lakování -povrchové úpravy -laboratorní zkoušky, analýzy -zkoušky atmosférické a v provozních podmínkách -normy v oboru koroze a povrchových úprav. Zkušebnictví: -akreditovaná zkušebna pro povrchové úpravy a korozi


Povrchová oprava materiálů, korozní problematika, školení koroze.

Povrchová oprava materiálů, korozní problematika, školení koroze.

Výuka, školení v oboru koroze a povrchové úpravy materiálů -posudky v oblasti koroze, povrchové ochrany a úpravy: -autorizace dle zákona 86/2002 Sb -OZO dle zákona 76/2002 Sb -posudky IPPC pro technologie povrchových úprav -akreditovaná zkušebna dle ČSN EN ISO/IEC 17025. Poradenství: -komplexní řešení v oblastí korozní problematiky -ekologie provozů povrchových úprav -certifikace výrobků -provozy povrchových úprav -lakovny. Servis: -monitorování agresivity prostředí -lakování -povrchové úpravy -laboratorní zkoušky, analýzy -zkoušky atmosférické a v provozních podmínkách -normy v oboru koroze a povrchových úprav. Zkušebnictví: -akreditovaná zkušebna pro povrchové úpravy a korozi.


Koroze, protikorozní ochrana

Koroze, protikorozní ochrana

Povrchové úpravy, korozní inženýrství ochrana životního prostředí a ekologie. Služby v oboru ochrany materiálů a výrobků: -koroze -povrchová úprava materiálů, kovů, kovových konstrukcí -znalecké posudky, soudní znalec -vývoj, výzkum v oblasti koroze a povrchové úpravy -hodnocení vlastností nátěrových hmot a korozní odolnosti -ekologie v provozech povrchových úprav -inspekce povrchových úprav a koroze -expertiza povrchových úprav a koroze -projekce zařízení pro povrchové úpravy -protikorozní ochrana -emise těkavých organických látek -dočasná ochrana -atmosférická koroze -ochrana památky -návrhy technologie -ochrana a vliv na životní prostředí - IPPC .