Skládka Chocovice s.r.o.
nakládání s odpady

CZKSkládka Chocovice - nakládání s odpady a skládkování odpadů

Již od svého vzniku v roce 1996 se společnost Skládka Chocovice s.r.o. zabývá nakládáním s odpady a skládkováním odpadů.

Postupně jsme naši činnost rozšířili i o zpracování biologicky rozložitelných odpadů, kompostováním.

Výkopové zeminy jsou upravovány do podoby vhodné pro provádění terénních úprav, stavební odpady zpracovávány do betonových, asfaltových a cihelných recyklátů.

Součástí areálu je překládací stanice odpadů, ve které jsou odpady, které není možno v areálu zpracovat či využít, překládány do velkoobjemových kontejnerů a odváženy k odstranění oprávněné osobě mající k jejich převzetí platná oprávnění.

Komplexní seznam odpadů které naše společnost přijímá, naleznete na našich webových stránkách.

V naší provozovně můžete také zakoupit asfaltový recyklát, betonový recyklát, nivelační zeminu, pěstební substrát či kompost.

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat.


Katalog firem:    

Práce s odpady a skladování odpadů

,

Recyklace a likvidace odpadů

,

Sběr a výkup odpadů

,
Štítky:

sběr, výkup, recyklace, kompostování